Finländska elektrifierade tåg kan snart anlända till Haparanda C i Sverige

Järnvägsbron över Torne-älv. En bro mellan svenska Haparanda och den östra delen av den finska staden Torneå. Ursprungligen kunde mittspannet vändas för att låta höga skepp passera. Bakom ryttarna kyrkan i Alatornio. Foto: Wikipedia, kredit: Bobo11

Svenska Trafikverket påbörjar nu byggnationen av en ny järnvägsplattform vid stationen i Haparanda. Detta arbete är en del av en större infrastruktursatsning som kommer att möjliggöra för finländska elektrifierade tåg att nå fram till Haparanda.

- Arbetet med plattformen inleds under vecka 15. Samtidigt kommer vår finska motsvarighet Väylävirast att inleda arbetet med spåren och elektrifieringen och senare under sommaren även med broarbetet över Torne älv, förklarar Peter Keisu, projektledare vid svenska Trafikverket.

Ny plattform

För att finländska elektrifierade tåg ska kunna anlända till Haparanda C behöver spåren från Laurila till Haparanda elektrifieras och en ny plattform byggas vid stationen i Haparanda anpassad för finländsk spårvidd. Dessutom krävs anpassning av bron över Torne älv. Projektet är ett samarbete mellan de svenska och finska transportmyndigheterna, Haparandas stad som äger stationsbyggnaden, samt Norrbottens länsstyrelse som övervakar det byggnadsminnesmärkta stationshuset i Haparanda.

- Den nya plattformen kommer att bli längre än den gamla. Den befintliga persontrafiken på stationen kommer inte att påverkas av byggnationen, och den reguljära plattformen kan användas under byggperioden samt stationsbyggnaden passeras", säger Peter Keisu.

Klart i oktober

Byggnadsarbetena för den nya plattformen beräknas vara slutförda i oktober 2024. Projektet finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sedan våren pågår arbeten för att förstärka järnvägsbron mellan Tornio och Haparanda som förbinder den svenska staden Haparanda med den finska staden Tornio. Arbetena genomförs längs hela bron från Tornio till Haparanda och förstärkningen beräknas vara slutförd hösten 2024.

Byggarbetsplats

Trafik på järnvägsbron samt vistelse i järnvägsområdet är förbjuden för obehöriga och bron kommer att vara en arbetsplats under bygget. Dessa arbeten är en del av elektrifieringsprojektet Laurila - Tornio - Haaparanda som drivs av den finska infrastrukturmyndigheten Väylävirasto.

Projektet innefattar även en utvidgning av bron för att möjliggöra framtida elektrifieringsarbeten. Förberedande arbeten har redan startat och byggarbetena på den gränsöverskridande bron kommer att pågå till hösten 2024. Projektet utförs av företaget Kreate oy.

Arbete över hela bron

- Projektet sträcker sig över hela bron från Tornio till Haparanda, vilket innebär att arbetsområdet även omfattar den svenska sidan. Kostnaderna för projektet delas med den svenska transportmyndigheten Trafikverket, som finansierar den svenska delen av projektet", säger projektledaren Terhi Honkarinta.

Under projektets gång kommer järnvägsbron mellan Tornio att vara en byggarbetsplats och därmed inte tillgänglig för allmänheten. Obehörig vistelse på järnvägsbron och på järnvägsspåret i allmänhet är förbjuden.

Väylävirasto deltar

Elektrifieringsprojektet Laurila - Tornio - Haaparanta omfattar elektrifiering av sträckan mellan Laurila och Tornio samt den gränsöverskridande delen på Haparanda-sidan. Projektet inkluderar också elektrifiering av järnvägsbroar och nödvändiga ändringar för underhåll av konstruktionerna.

Projektet kommer att skapa förutsättningar för upptagande av gränsöverskridande persontrafik. Järnvägsprojektet Laurila - Tornio - Haparanda är ett samarbetsprojekt mellan den finska transportmyndigheten Väylävirasto, den nationella myndigheten för nödförsörjning Huoltovarmuuskeskus och den svenska transportmyndigheten Trafikverket. Projektet har finansierats av EU genom CEF (Connecting Europe Facility).

Källa: Väylävirasto, finländska motsvarigheten svenska Trafikverket