Sweden Water Expo - ny mässa och mötesplats för VA-sektorn

Mässan har premiär den 9-10 april 2025. Bild: Stockholmsmässan

 

I Stockholm och Mälardalen bor hälften av Sveriges befolkning och tillväxten förväntas fortsätta snabbt. En stark VA-infrastruktur är nödvändig för regionens hållbara utveckling och säkerhet. Framtida investeringar i VA-näten förväntas vara betydande för att möta kraven från olika aktörer. För att adressera detta lanserar Stockholmsmässan Sweden Water Expo, en ny mötesplats för VA-sektorn, premiär den 9-10 april 2025.

Kommunala vatten- och avloppsanläggningar kräver över 500 miljarder kronor i investeringar fram till 2040*, där mer än hälften behövs för att uppgradera åldrande reningsverk och ledningar. Dessa investeringar är särskilt nödvändiga i snabbt växande regioner runt om i landet.

– Regionen står inför stora framtidsinvesteringar i vatten- och avloppsnäten, vilka behöver gå hand i hand med kompetensutveckling och innovationer. Stockholm är landets största VA-marknad och med vår naturliga närhet till beslutsfattare och myndighetspersoner regionalt och nationellt är vi övertygade om att Sweden Water Expo kommer att ge utställare stort kommersiellt genomslag. Satsningen har bland annat föregåtts av intervjuer med fler än 100 svenska VA-chefer som uttalar sitt starka stöd för en mötesplats just i Stockholm, säger Magnus Eriksson, affärsområdeschef B2B Stockholmsmässan.

Intresset för satsningen är stort och stöttas av flera viktiga intressenter. Först ut som samarbetspartner är Stockholm Vatten och Avfall, landets ledande VA-bolag, som välkomnar den nya mötesplatsen i Stockholm och Mälardalen.

–  Stockholm Vatten och Avfall är landets ledande vatten- och avfallsbolag och varje dag levererar vi tillförlitliga tjänster till 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsregionen. För att säkerställa tillgång till trygg dricksvattenförsörjning och säkerställa en långsiktigt hållbar avloppslösning för dagens och kommande Stockholmare står vi inför stora investeringar. För att finna de bästa lösningarna är samarbeten viktiga och vi välkomnar därför Sweden Water Expo, säger Christian Rockberger, VD Stockholm Vatten och Avfall.

Källor: *Svenskt Vatten