Ionity planerar för 24 nya snabbladdare i Värnamo

Laddningsstationen kommer initialt att utrustas med 16 snabbladdare för att byggas ut till full drift inom några år. Foto: Nivika

Nivika har ingått ett 20-årigt arrendeavtal med IONITY för att installera tjugofyra snabbladdare i Värnamo. Initialt kommer sexton snabbladdare att installeras, med planer på att utöka till full kapacitet inom några år.

Förutom laddstationerna planerar fastighetsbolag att bygga en stationsbyggnad bredvid, som kommer att fungera som en renodlad elmack. Denna elmack, bestående av IONITYs laddstationer och den tillhörande byggnaden, kommer att placeras längs E4:an på Bredasten i Värnamo, intill fastighetsbolagets nya Huvudkontor. Diskussioner med operatören för stationsbyggnaden har inletts.

– För att snabba på övergången till ett mer hållbart sätt att leva, samarbetar vi med olika branscher. Samarbetet med IONITY innebär att vi tillsammans bidrar till att accelerera utbyggnaden av det svenska nätverket av snabbladdare. Att kunna ladda enkelt, med el från fossilfria och förnybara källor, är en förutsättning för framtida hållbara transporter och hållbart resande, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.