Digital lösning sparar NCC 8 000 transporter från Centralen i Göteborg

Drygt 2,1 miljoner ton schaktmassor, mestadels lera, har transporterats bort. Foto: NCC

Under de senaste fem åren har NCC avlägsnat stora mängder lera och massor för att bygga tunnel och station vid projekt Centralen i Göteborg, en del av Västlänken. Över 2,1 miljoner ton lermassor har transporterats bort, vilket resulterade i cirka 8 000 färre transporter genom Göteborg tack vare en digital våglösning.

Nyligen slutfördes tunnelschakten för hela projektet enligt plan. Över 2,1 miljoner ton schaktmassor, främst lera, har transporterats bort, och tack vare en digital lösning har ungefär 8 000 färre transporter genom Göteborg genomförts jämfört med den ursprungliga planen.

– För att vara säker på att undvika överlast ligger snittet för lastningen på cirka 85 procent generellt. Med lösningen Efficient Load Out kom vi upp i ett snitt på hela 97 procent, vilket har gett en minskning på med cirka 8 000 lastbilar på Göteborgs vägar under den här perioden. Färre lastbilar på vägarna innebär också ett minskat klimatavtryck, säger Johan Nyström, projektchef på NCC.

Genom att koppla lastbilar och grävmaskiner till en digital våg kan lastkapaciteten optimeras för varje transport under byggprojektet, vilket har resulterat i betydligt färre transporter genom Göteborg.

Schaktarbetet vid projekt Centralen pågick i fem år, med några intensiva slutveckor där schaktning och gjutning av bottenplattan genomfördes dagligen i området mellan Nordstan och Lilla Bommen.

– Att vara klar med schakten av Centralen är en otroligt stor milstolpe för oss. Genom noggrann planering, kompetens på flera olika områden och att vi samverkar i alla led har vi lyckats med detta stora och komplexa projekt, säger Johan Nyström.

NCC, på uppdrag av Trafikverket, bygger Västlänken, delen Centralen. Efficient Load Out-tekniken utvecklades tidigt i projektet av NCC i samarbete med Volvo AB och deras dotterbolag Global Load Out Solutions, samt med VSM Entreprenad, som är schaktunderentreprenören för projektet.