Branschhandboken ”Från grind till grind” blir verklighet

Bergmaterialindustrin ska få handbok för att producera cirkulära ballastprodukter. Foto: SBMI

Projektet "Från grind till grind" har säkrat fortsatt finansiering från Vinnova. Målet är att skapa en digital handbok för att främja användningen av återvunnet material i infrastrukturprojekt.

Projektet leds av experter från SBMI, NCC, Ecoloop och Swerock. Den första fasen finansierades av SBUF och fokuserade på att skapa en klar process för cirkulär hantering och en struktur för processbeskrivning.

En digital handbok planeras att slutföras under 2024. Handboken kommer att beskriva processen för att skapa cirkulära ballastprodukter från mottagning av överskottsmassor till kvalitetssäkring och slutprodukt.

– Handboken kan ge branschen en tydlig processbeskrivning för att producera cirkulära ballastprodukter. Det är stort fokus i samhället på cirkulärt byggande, och det här projektet tillför en möjlighet att sprida kunskap och skala upp en cirkulär hantering som några få aktörer idag är duktiga på, men som behöver breddas. Projektet är helt rätt i tiden, och syftar både till att bygga förtroende hos tillsynsmyndigheter för branschens processer, samt att höja kunskapsnivån i branschen. Genom att förbättra möjligheterna för SBMIs medlemmar att hantera massor på ett cirkulärt sätt kan vi bidra till ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle, och det kan även bidra till klimatmålen, säger Mårten Sohlman vd på SBMI.

I den andra fasen kommer fokus att ligga på att involvera stora beställare som Trafikverket och kommuner för att utforma handbokens innehåll och öka efterfrågan på cirkulärt material. Handboken förväntas publiceras på SBMIs webbplats under 2024.

Kristina Lundberg, innovationsledare på Ecoloop, betonar vikten av att få branschens synpunkter för att säkerställa att handboken blir användbar och relevant för alla aktörer.

– Vi kommer under året att bjuda in branschens aktörer för att få synpunkter på hur processbeskrivningen ska utformas i nästa steg. Det är viktigt att handboken blir användbar och relevant för alla aktörer, säger Kristina Lundberg, innovationsledare på Ecoloop.

Projektet "Tydlig kvalitet och tydliga krav för cirkulära ballastmaterial", finansierat av Vinnova, pågår under 2024. Detta är del två av projektet, som inleddes med "Från grind till grind" under 2023. Syftet är att ta fram vägledning för produktion av cirkulära ballastprodukter och involverar experter från SBMI, NCC, Ecoloop och Swerock med finansiering från SBUF.