VR satsar på framtidens Wifi på spår

Förbättringar av tågtrafikens datatäckning och nätverkskommunikation är en samlad ansträngning som kräver engagemang från flera håll. VR:s ledningsråd uppmanar till fortsatt och fördjupat samarbete för att utveckla och förbättra infrastrukturen längs spåren, vilket i sin tur kommer att höja standarden på tågresandet i Finland. Foto: VR

VR, Finlands ledande järnvägsföretag, har nått en ny milstolpe i att förbättra kommunikationsmöjligheterna ombord på sina fjärrtåg. Över 60% av alla fjärrtåg har nu utrustats med ett nytt, avancerat wifi-system. Detta steg framåt markerar en viktig utveckling mot mer tillgängliga och angenäma resor för över 15 miljoner årliga passagerare.

Denna teknikförbättring underlättar inte bara arbete och möten på distans under resans gång utan breddar även möjligheterna för arbetspendling och stärker tågets ställning som ett miljövänligt resealternativ.

Fem gånger snabbare

I linje med regeringens åtaganden att förbättra tågnätets hastighet och tillförlitlighet investerar VR aktivt i uppdateringar av sitt wifi-nätverk. Med en satsning på över fem miljoner euro kommer det nya wifi-systemet, som är upp till fem gånger snabbare än tidigare, att vara tillgängligt i alla fjärrtåg till sommaren. Redan nu åtnjuter passagerare fördelarna med den uppdaterade tekniken i 60 procent av fjärrtågsflottan, vilket reflekteras i positiv kundfeedback.

Utmaningar kan inte lösas ensidigt

Trots dessa framsteg står VR inför utmaningar som inte kan lösas ensidigt. Sveriges järnvägsnätverk lider av omfattande täckningsluckor som begränsar signalens räckvidd och därmed internetanslutningens stabilitet. För att adressera detta krävs ett utökat samarbete mellan statliga myndigheter, lokala kommuner, teleoperatörer och VR för att öka tukiasemien (basstationernas) antal längs med järnvägarna.

Ny investering

Transport- och kommunikationsministeriet har redan avsatt en budget på 4,7 miljoner euro för att förbättra radanvarsområdenas nätverkskapacitet, vilket inkluderar planer på att uppföra flera nya basstationer för att minska täckningsluckorna. Denna investering, tillsammans med ytterligare insatser från teleoperatörer och kommunal nivå för att underlätta byggandet av nya basstationer, är avgörande för att säkerställa en jämn och tillförlitlig internetanslutning på alla delar av järnvägsnätverket.

Stärker tågresandets status

Det nya wifi-systemet i fjärrtågen, som nu kännetecknas av den högre hastigheten och förbättrade tillförlitligheten under namnet ”Nya VR-wifi”, är en viktig del av VR:s löfte att erbjuda en förstklassig resupplevelse.

Med pågående uppdateringar av hårdvaran för att stödja de senaste 4G- och 5G-nätverken ser VR fram emot att fullborda utrullningen av det nya systemet till alla fjärrtåg i sommar. Denna framstegsrika utveckling, tillsammans med ökad basstationstäckning, förväntas ytterligare förbättra den digitala upplevelsen för alla tågresenärer, vilket stärker tågets position som ett hållbart och attraktivt alternativ för både arbete och nöje.

Källa: VR