Revolutionerande brobygge över Guldborg Sund förbereder Danmark för framtiden

En ny järnvägsbro byggs över Guldborg Sund i Danmark. Illustration: Banedanmark

Banedanmark tar ett stort steg framåt i utvecklingen av infrastrukturen genom att konstruera en ny järnvägsbro över Guldborg Sund, som en del av uppgraderingen av Ringsted-Femern Banen.

Denna ambitiösa satsning innebär byggandet av en ny klappbro bredvid den befintliga Kong Frederik IX’s bro, vilket är avgörande för att koppla samman den dubbla spårkorridoren som kommer att förena Europa när Femern-tunneln öppnar 2029.

Många pelare

I projektet ingår uppförandet av 29 bropelare och 14 broelement. Byggandet sker under utmanande förhållanden med låg vattendjup vilket omöjliggör traditionell transport av material. Därför har Banedanmark valt en unik metod där bropelarna borras och gjuts direkt i vattnet. Detta kräver noggrann precision och ett innovativt tillvägagångssätt, där betongen pumpas genom ett långt rör från Kong Frederik IX’s bro till konstruktionsplatsen.

Konstruktionen av bropelarna ställs inför särskilda utmaningar, där den djupaste pelaren kräver borrning nästan 38 meter ned i havsbotten, genom kalk och kridt, vilket utgör en viktig milstolpe i projektet. Bropelarna, som har en höjd mellan 33 och 38 meter, är konstruerade för att stå stabilt trots sundets låga vattendjup, där majoriteten av pelarens struktur finns under vattnet.

Ersätts av bussar

Förutom brobygget kommer Prinsholmvej i Nykøbing Falster att stängas för trafik från påsken till hösten för att möjliggöra arbetet på brodelen som leder över vägen. Banedanmark är medvetna om att detta arbete sammanfaller med så kallade roekampanjen men försäkrar att det inte kommer att påverka denna.

Under vissa perioder kommer även tågtrafiken på Lollandsbanen att stängas av och ersättas av bussar för att möjliggöra fortsatta arbeten. Dessa avstängningar kommer att kommuniceras löpande för att minimera störningar för resenärerna.

Anpassas till framtidens transportbehov

Den nya järnvägsbron kommer att vara elektrifierad och utrustad med ett modernt signalsystem, och kommer att förberedas för högre hastigheter än den befintliga bron. Detta projekt markerar inte bara en viktig infrastrukturell utveckling för Danmark utan också en anpassning till framtidens transportbehov, i linje med en mer hållbar och klimatvänlig korridor genom Europa.

Noggranna miljöbedömningar

Brobyggnaden är en komplex process som kräver omfattande kunskaper inom både teknik och miljöskydd. I detta projekt kombineras avancerade byggtekniker med noggranna miljöbedömningar för att säkerställa att konstruktionen inte bara möter dagens behov utan även framtidens utmaningar. Slutresultatet kommer att bli en viktig del av Danmarks strävan mot en mer hållbar och effektiv transportinfrastruktur.

Källa: Banedanmark