Läcksökande hund nosar snabbt upp trasiga ledningar

Brunos känsliga nos kan lokalisera läckor i vattenledningar. FOTO: Susann Kihl

När tekniken går bet på att hitta vattenläckor kan hjälpen komma från oväntat håll. Med hjälp av sökhundar kan Hundägarservice Specialsök i Kungälv lokalisera läckor på dricksvattenledningar och fjärrvärmenätet.

Det är tids- och kostnadseffektivt – att gräva fel kostar sällan under 100 000 kronor. Det är också miljövänligt – vi går och vi kör inga bilar när vi söker, säger Susanne Kihl som driver företaget.

Av: Anders Carlson

b
Oopzie på uppdrag. Hunden har bland annat hittat en läcka i ett fjärrvärmerör i Norrköping. FOTO: Susann Kihl

 

Hunden Oopzie var ute på läcksökningsuppdrag i Norrköping i höstas. På uppdrag av ett energiföretag letade hon läckor längs en fjärrvärmeledning som låg i en eternitkulvert. Företaget kände till att ledningen läckte, men eftersom den låg inne i kulverten visste man inte var.

Hunden markerade på en punkt där det var ett glapp i en muffskarv på kulverten, vilket troligen berodde på att doften av fjärrvärme och ånga läckte ut. Temperaturen här var 31 grader och runt omkring var det 28–25 grader. Med hjälp av den informationen kunde man lokalisera läckan i ledningen genom att man stoppade in en sond med mikrofon för att mäta fram avståndet till läckan på ledningen som var 24 meter bort, säger Susanne Kihl.

Tillsammans med hunden Bruno, en brun cocker spaniel på snart 6 år, inledde hon sina läcksök på det kommunala ledningsnätet för dricksvatten 2021.

De första söken vi var ute på var under våren. Jag kontaktade kommunerna i närområdet för att kunna träna på verkliga läckor innan vi skulle ut och köra skarpa sök. Jag kunde ju inte arrangera egna läckor. Att sprätta lite vatten på marken är inte samma sak som att hitta en läcka som ligger på cirka två–tre meter djup, säger Susanne Kihl.

Från 2021 till juni 2023 hade duon genomfört 117 sök.

– Jag fick därefter 47 återkopplingar från kommunerna och av de 47 hade 40 av söken legat inom 0–2 meter från dricksvattenläckan.

Susanne Kihl är själv examinerad läcksökare och rörnätsutredare.

Men det är inget lätt uppdrag och jag har gått denna utbildning för att få en ökad förståelse för hundens arbete och för att få en kunskap om hur det ser ut under mark. Men jag vill kunna jobba med hunden och lämnar därför över jobbet till hundarna att leta efter läckorna.

b
Brunos känsliga nos kan lokalisera läckor i vattenledningar.

Hundens nos är ofta lika effektiv som den tekniska utrustningen.

– När teknikerna har lokaliserat och märkt ut var man misstänker att det finns en läcka, exempelvis genom korrelator (datoriserad metod för mycket noggranna läckagesökningar) och marklyssning, och hunden markerar på samma punkt så är det en hög träffsäkerhet för mig, säger Susanne Kihl.

Vid ett av hennes uppdrag i Ulricehamn hade man hittat en misstänkt läcka med hjälp av en korrelator på en 250 meter lång dricksvattenledning. Innan grävmaskinerna kallades in ville man dock göra en extra koll med en läcksökhund. Susanne Kihl avböjde information om var de misstänkte att läckan kunde vara.

– Jag vill aldrig veta var man misstänker att läckorna är utan jag vill köra söket med min hund och läsa av vad hunden ger för information och var den väljer att markera någonstans.

Det visade sig att Bruno markerade två meter från läckan.

– Jag tror att det var i samma punkt som korrelatorn hade pekat ut, säger Susanne Kihl.

En fördel med hund är att läcksökningen kan genomföras alla årstider i snö och i regn, men vid extrema väder blir det så klart svårt även för hunden.

I november 2021 var Susanne Kihl och Bruno i Stockholms län på uppdrag av Norrvatten.

– Det var en kall dag och tekniker hade märkt ut en misstanke om läcka i en ledning. Vi sökte, och hunden markerade 10 centimeter från teknikerns markering. Det grävdes strax därefter och det konstaterades att det var ett rörbrott på ledningen som var i gjutjärn på två meters djup. Så läcksök med hund funkade bra även vintertid, säger Susanne Kihl.

Hon ser ett stort behov av läcksök i framtiden.

– Vi har gamla eftersatta ledningar. I Göteborg närmar de närmar sig 100 år. Och enligt uppgifter från Svenskt Vatten läcker cirka 17 procent av Sveriges dricksvatten rakt ner i marken. Det kommer att krävas många grävningar för att kunna laga läckorna.

Felgrävningar kan bli väldigt dyra eftersom en grävning kan kosta över 100 000 att genomföra.

– Och med många felgrävningar kan det bli väldigt dyrt, säger Susanne Kihl.

Även om man utvecklar läcksökningen med olika metoder bedömer hon att hundar får en viktig roll framöver.

– Kan man ta hjälp av- och kombinera två oberoende metoder som säger samma sak, bör det väl vara ganska uppenbart att man kommer nära läckan.

 

Anders Carlsson