Karlstad kommun en av de första kommunerna att använda drönare

Drönaren kommer att användas till att uppdatera kartor, trafikanalyser, volymberäkningar samt inspektion av byggnader. Foto: Karlstad kommun

Karlstads kommun har nyligen fått tillstånd att använda drönare över bebyggda områden efter en lång väntan. Detta tillstånd gör det möjligt för dem att främst uppdatera kommunens kartmaterial.  Andra möjliga användningsområden inkluderar trafikanalyser, volymberäkningar och byggnadsinspektioner.

Karlstads kommun har nu fått tillstånd från Transportstyrelsen att använda drönare, vilket kräver en organisatorisk struktur. Det inkluderar utsedda personer för olika roller såsom drönarpilot, säkerhetschef och operativ chef. Organisationen möjliggör för kommunen att själv godkänna sina flygningar efter en riskanalys för att minimera risker. För att använda filmer och bilder krävs spridningstillstånd från det statliga lantmäteriet.

– Vi är bland de första kommunerna som får tillstånd vilket är roligt även om själva tillståndsprocessen varit lång. Nu har vi ett tillstånd på plats och kan flyga där vi vill och behöver och kan därigenom förenkla och utföra vissa uppdrag snabbare, säger Björn Jingfors, mätningsingenjör och drönarpilot på det kommunala lantmäteriet.

Drönare används främst för att uppdatera kommunens kartmaterial och ta ortofoton genom att kombinera många foton för att skapa kartbilder. De möjliggör även olika typer av mätningar, som volymmätningar och masshantering. Dessutom ger drönarflygningarna möjligheter att visualisera stadsutveckling och göra jämförelser mellan tidigare och nuvarande tillstånd.

Källa: Karlstads kommun