Materialförsörjning och hållbarhet i fokus när SBMI kallar till branschdag

Lisa Sennström, hållbarhetschef SBMI, talar under branschdagen 2023. Foto: SBMI

Den 11 april håller Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) en branschdag på Stockholm Waterfront för sina medlemmar. Huvudtemat för dagen är materialförsörjning och hållbarhet.

MSB kommer att närvara för att diskutera bergmaterialförsörjningens vikt inom krisberedskap, medan SGUs gd Anneli Wirtén kommer att prata om SGUs roll i samhällets bergmaterialförsörjning.

– För att fortsätta hålla den höga standard som bergmaterialindustrin gör idag och samtidigt utvecklas är branschdagar viktiga. SBMIs branschdagar är branschens mötespunkt där vi utbyter tankar och informerar om utvecklingstrender i samhället. Bergmaterialindustrin utgör en viktig försörjningsfunktion för hela samhället, och i det nya säkerhetspolitiska läget vi befinner oss i, och med Sveriges NATO-medlemskap är det extra viktigt att vi samverkar både inom branschen och med relevanta myndigheter säger Mårten Sohlman, vd på SBMI.

På branschdagen lyfts försörjningsberedskapsperspektivet av både SGU och MSB. Anna-Carin Carlsson från Arbetsmiljöverket kommer att presentera de nya reglerna för bergmaterialindustrin som träder i kraft vid årsskiftet. Naturvårdsverket deltar också med ett utkast till täktvägledning som skickats på remiss till branschen.

Hållbarhet och miljö är även viktiga teman på agendan. Utöver materialförsörjning diskuteras ämnen som hållbarhetsrapportering, branschens klimatfärdplan, elektrifiering och cirkulär bergmaterialförsörjning.

– Vår branschdag är en viktig del i arbetet för en stark och hållbar bergmaterialindustri där alla delar av branschen samlas och utbyter erfarenheter. Bergmaterialindustrin är en bransch i förändring där kunskapsutbyte mellan aktörer är en viktig del i utvecklingen för en hållbar bergmaterialindustri, säger Mårten Sohlman.

b
Mårten Sohlman, vd på SBMI. Foto: SBMI