Maersks innovativa lager i Göteborg sätter ny standard för logistikbranschen

Lagret, som är på 17 500 kvadratmeter, har även anslutning till järnvägen. Foto: Maersk

I Göteborg, bara fem kilometer från hamnen, har Maersk sitt BREEAM-certifierade lager som öppnade år 2001. Detta lager har genom åren utvecklats till en avancerad tjänstecentral som erbjuder kunder ökad flexibilitet, effektivitet och kostnadsbesparingar på sätt som överraskar.

Lagret, som är på 17 500 kvadratmeter, ligger i ett logistiskt "gyllene triangel" som kopplar samman Skandinaviens största städer via väg och järnväg. Göteborgs hamn fungerar som en inkörsport till Norden, men Maersk erbjuder mer än bara regional frakt med mervärde direkt i lagret.

"Pick and pack"-tjänster

En vanlig dag på lagret i Göteborg kan inkludera tjänster som cross-docking för att spara på avgifter, konsolideringstjänster för att maximera containerutrymme, "pick and pack"-tjänster som förbättrar kassaflödet genom vår tullagerfunktion, eller hållning av icke-förgängliga varor för större livsmedelskedjor.

Det som förenar dessa tjänster är en strävan efter att erbjuda effektiva helhetslösningar anpassade efter kundernas unika behov.

Centraliserade lager

Ett exempel på den mångsidighet och innovation som sker i Göteborg är samarbetet med en global elektroniktillverkare som centraliserat sitt lager och distribution i Norden hos Maersk. Produkterna anländer till Göteborgs hamn, flyttas till och förvaras i lagret där de även konfigureras av Maersks personal innan de packas om för distribution över Norden.

Dessutom återvänder produkterna till lagret efter sin leasingperiod för att renoveras av Maersk-teamet för framtida återförsäljning och frakt. Dessa tjänster underlättar för kunden genom att ta över uppgifter som vanligtvis sköts internt.

Håller varorna i rörelse

Integrerad logistikstöd som detta kan vara långsiktigt, men lagret i Göteborg stöttar även säsongsbundna detaljhandels- och e-handelskampanjer med flexibilitet. Under perioder av hög efterfrågan erbjuder vi första nivåns sortering och en DC-bypasslösning för att hålla varorna i rörelse till slutdestinationen, med hjälp av Maersks helhetslösningar i logistik både i Sverige och internationellt.

Göteborg är en växande hubb för nytt företagande, och Maersk förväntar sig att se ytterligare innovation på vårt lager när deras kunder strävar efter att förbättra effektiviteten i sina leveranskedjor och införa flexibilitet i sina operationer.

Lång Historia

Maersk är en global ledare inom transport- och logistiktjänster, känd för sitt arbete med att förenkla och förbättra globala leveranskedjor och göra dem mer hållbara. Företaget har en lång historia av att erbjuda innovativa lösningar och tjänster, från frakt och transport till lagerhållning och distribution. Med sitt starka fokus på kundbehov och hållbarhet är Maersk väl positionerat för att möta framtidens logistikutmaningar.

Källa: Maersk