Ökad investering i laddningsinfrastruktur för elbussar i Uppsala

Hybrid stadsbuss i Uppsala. Foto: Wikimedia Commons

För att kunna hantera laddningen av sextio elbussar vid depån i Fyrislund, Uppsala, krävs ytterligare investeringar i infrastrukturen.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att öka investeringskostnaderna till totalt 11 miljoner kronor, jämfört med de tidigare 9 miljonerna. Beslutet att införa elbussar är i linje med Region Uppsalas plan för elektrifiering.

Region Uppsala förbereder revidering av länstrafikplanen

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattade beslut om att föreslå att Trafikverket tar fram anläggningskostnad och en samlad effektbedömning för alla återstående namnsatta projekt och fyra nya. De återstående projekten gäller väg 55 Enköping-Litslena, väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund, väg 288 Gimo-Börstil. De fyra nya projekten handlar bland annat om gång- och cykelväg längs väg 55 Litslena- Örsundsbro och kollektivtrafikåtgärder längs väg 263.

Källa: Region Uppsala