14 särskilt lämpliga platser att elektrifiera för masstransporter

14 identifierade strategiska geografiska områden i Stockholms län där laddinfrastruktur bedömts lämpligast utifrån bl.a. närhet till jord- och bergmassors uppkomst och behov. Bild: SBUF

Ett projekt i Stockholms län har identifierat 14 strategiska områden lämpliga för elektrifierade transporter av jord- och bergmassor.

Genom samarbete mellan olika aktörer har man utvecklat en strategi för en effektiv elektrifieringsomställning av tunga anläggningstransporter i regionen. Projektet har framhävt vikten av:

  1. Identifiering av 14 strategiska områden, varav 4 är särskilt betydelsefulla på kort sikt. Dessa områden täcker 6% av länets yta och planeras hantera 72% av massorna.

  2. Rekommendationen om en trappvis uppskalning i tre elektrifieringsnivåer för att snabbt uppnå resultat, med långsamladdning, mobila energilager och snabbladdare.

  3. Möjligheten att minska transportbehoven genom strategisk masslogistik, vilket underlättar elektrifiering och investeringar i elektriska fordon.

  4. Behovet av nya affärsmodeller och samarbeten för att realisera klimatnyttan samt en ambitiös kravställning i upphandlingar för att driva förändringen framåt.

En återkommande insikt i projektet har varit logistikens och samverkans roll i omställningen. Underlagen som tagits fram skapar förutsättningar för en aktörsgemensam planering och genomförande i elektrifieringsomställningen.

SBUFs styrelses kommentar om projektet noterar precis detta:

”Spännande projekt. Skapar en gemensam ambition för branschen”.

Källa: SBUF