Ny milstolpe för projekt Västlänken - Centralen och Kvarnberget möts

Spont i tunnel Bild: Trafikverket

I vecka 12 påbörjades arbetet med att ta bort de spontplankor som tidigare avgränsade deletapparna Centralen och Kvarnberget inom Västlänken-projektet. Detta markerar en viktig framstegspunkt som närmar projektet till målet att öppna Centralen som en säckstation år 2026.

– Det känns fantastiskt bra att vi uppnått denna milstolpe. Det innebär att båda deletapperna kommit så långt att det blivit dags att koppla ihop dem för att skapa den sammanhängande tunneldel som kommer att öppnas för trafik 2026, säger Markus Rangmar, projektledare för deletapp Kvarnberget.

b
Markus Rangmar, projektledare för deletapp Kvarnberget.​​​​​ Foto: Trafikverket

En färdig sammanhängande tunnel med golv, väggar och tak kommer det dock inte vara än på ett tag. Ett hål i taket kommer att sparas, som ska möjliggöra leveranser av gods. Öppningen kommer gjutas igen under slutet av 2025.

b
Tunnel innan spont dras. Foto: Trafikverket

– I stort sett har det gått enligt plan för oss, vi har schaktat in i det sista och i början av mars schaktade vi bort de kvarvarande massorna som legat mot spontplankorna. Därmed var vi klara med samtliga huvudschakt i deletapp Centralen – även det en milstolpe för oss, säger Mikael Larsson, projektledare för deletapp Centralen.

Spontplankorna, som varit stöd under schaktarbeten, togs upp med hjälp av en mobilkran och vibrohammare för återanvändning. Varje planka, 18 meter lång och över ett ton tung, lyftes medan trafiken tillfälligt stängdes av. För att säkerställa arbetsplatsens säkerhet sattes ett staket upp i tunneln för att separera arbetsområdena.

b
Spontplanka lyfts. Foto: Trafikverket

Säckstationen vid Centralen planeras att öppna år 2026 för att öka kapaciteten på järnvägsnätet. En säckstation kräver att tågen byter riktning för att lämna stationen. För att göra Centralen till en säckstation år 2026 måste både deletapp Centralen och deletapp Kvarnberget vara färdiga. Deletapp Kvarnberget utgör den del av tunneln som används för att vända inkommande tåg.

När samtliga delar av Västlänken är slutförda, inklusive de tre stationerna, kommer hela sträckan att öppnas för genomgående tågtrafik. En trafikstart år 2030 verkar sannolik.

Källa: Trafikverket