Framtidsbron: En ny gigantisk förbindelse mellan Sverige och Finland tar form

Replotbron i Korsholm, Finland skulle kunna utgöra en del av den planerade Kvarkenbron. Utsikt från Fjärdskärets skär. Foto: Wikipedia Common, kredit: BEF

Drömmen om en monumental broförbindelse mellan Umeå och Vasa närmar sig verkligheten, en struktur som kommer att överträffa längden på den berömda Öresundsbron.

Medan Öresundsbron länge har varit en symbol för samhörigheten mellan Danmark och Sverige, och Svinesundsbron har förbundit Norge med Sverige, står nu Sverige och Finland i begrepp att inleda arbetet med Kvarkenbron. Denna planerade bro skulle sträcka sig längre än sin danska motsvarighet, potentiellt förstärkt med konstgjorda öar liknande den kända danska ön Peberholm.

Flera olika planer

Den finska regeringen har nyligen tilldelat 200 000 euro för förstudier av en fast förbindelse över Bottenviken, som länkar samman Umeå och Vasa. Rapporter från finska Yle antyder att projektet, beroende på den slutliga vägval, kan sträcka sig mellan 60 till 76 kilometer. Det unika med detta broprojekt är möjligheten att integrera öarna nära Umeå och Vasa i den slutliga strukturen, med flera olika planer under övervägande.

Ett av dessa förslag inkluderar en kombination av tunnel och konstgjord ö, liknande Danmarks Peberholm, en del av Öresundsbroprojektet som invigdes år 2000. Till skillnad från den 15,9 kilometer långa Öresundsbron, förväntas Kvarkenbron bli betydligt längre.

Planerna förväntas bli färdigställda år 2025, och brobygget, som diskuterats under flera år, siktar på att möjliggöra bilresa mellan de två städerna på ungefär en timme. En kostnadsberäkning från 2020 förutspår en byggkostnad på tre till fem miljarder euro, med en förväntad avkastning på investeringen, även om inflationen sedan dess kan ha ökat den summan med ytterligare 17 procent.

Värdering av ekonomisk nytta

Förstudierna, som beräknas pågå i cirka ett år, syftar till att presentera en konkret plan i början av 2025. Förutom att fastställa den exakta sträckningen ska studien även utvärdera trafikflöden och ekonomisk nytta. Inte minst ska projektets miljöaspekter granskas noggrant.

Initiativet får ny drivkraft från det fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland, särskilt i ljuset av Finlands NATO-medlemskap och Sveriges förväntade anslutning. "Det här är ett extremt stort infrastrukturprojekt, sällsynt i sitt slag med fasta förbindelser över öppet hav. Investeringsbehovet är enormt, men det är en utmaning vi är beredda att utforska," meddelar Tapio Ojanen, vice direktör vid det finska Trafikledsverket, till Yle.

Källa: Yle