Först i Sverige - Vattenledningsbyte med elektrifierad rörspräckning

Traditionell rörspräckning sker med maskiner som går på bensin eller diesel. Foto: Courtesy of Borealis

Dricksvattenledningarna under Stjärnbildsgatan och Merkuriusgatan i Bergsjön, Göteborg behöver bytas ut eftersom de är från 1966. Det är nödvändigt för att säkerställa att hushållen fortsätter att få rent dricksvatten från kranen.

I det här projektet kommer förnybar energi att användas för att driva alla maskiner, inklusive grävmaskiner, lastbilar och markutjämningsverktyg. Om möjligt kommer även hållbara biobränslen som biogas eller HVO där eldrift inte är möjligt att användas.

– Genom att arbeta på det här sättet minskar vi VA-branschens klimatavtryck, erbjuder en bättre arbetsmiljö och ett innovativt arbetssätt. Det är viktigt att vi som beställare visar vägen mot grön omställning, berättar projektledare Malin Pettersson.

I detta projekt använder Göteborgs Stad biocirkulära rör som har liknande mekanisk hållfasthet som konventionella rör. Dessa rör bidrar till betydligt lägre klimatavtryck och minskad koldioxidutsläpp, eftersom de tillverkas av återvunna material som frityrolja, skogsavfall och slakteriavfall. Genom att använda biocirkulära rör beräknas projektet minska koldioxidutsläppen med 8,1 ton.

Jordmassorna från schaktgroparna kommer att lagras och återanvändas i projektet för att minska antalet lastbilstransporter och därigenom miljöpåverkan.

Genom att använda schaktfria metoder begränsas påverkan på befintlig mark och infrastruktur, samtidigt som de befintliga ledningarna förnyas. Projektet innefattar användning av hydraulisk dragmaskin för rörspräckning, där det gamla röret bryts upp och det nya röret dras in med stor dragkraft.

Projektet drivs av Kretslopp och vatten i samarbete med Pollex AB och Göteborg Energi. Detta är en del av Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram som syftar till att staden ska bli ekologiskt hållbar och ha nära noll klimatpåverkan år 2030.

Källa: Göteborgs Stad