Alla Västtrafiks färjor över älven kommer att bli eldrivna

Från och med december 2025 blir färjetrafiken på älven i Göteborg helt elektrifierad. Fotograf: Petra Ebbeson.

Från och med 2025 kommer färjetrafiken över älven i Göteborg att vara helt elektrifierad. Det kommer att innebära ökad frekvens och snabbare resor, enligt det beslut som fattats efter en upphandling av Västtrafik. Styrsöbolaget kommer att fortsätta att driva trafiken.

För närvarande drivs två av färjorna på älven med el, nämligen Elvy och Eloise. Från och med december 2025 kommer samtliga sex färjor att vara eldrivna, och det kommer även finnas ett reservfartyg med eldrift. Denna förändring innebär att Västtrafiks färjor kommer att eliminera utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar. Resorna kommer att bli tystare och renare för både personal och resenärer.

– Det känns fantastiskt att snart kunna erbjuda Göteborgarna 100 procent rena och tysta resor över älven. Detta är ett stort kliv mot vårt mål om en helt elektrifierad stadstrafik, säger Johanna Eriksson Eknander, affärschef för båt på Västtrafik. 

Trafiken kommer att börja operera i december 2025 och avtalet sträcker sig över en period av 15 år. Detta avtal har tilldelats Styrsöbolaget, som för närvarande också har ett avtal.

För att öka hastigheten över älven och minska trängseln i hamnen, vilket anses utgöra en säkerhetsrisk, kommer färjeläget vid Lilla Bommen att tas bort. För att öka hastigheten på linje 285 kommer även färjeläget vid Slottsberget att tas bort. 

– Det är viktigt att kollektivtrafiken är effektiv för att vara attraktiv och att fler ska vilja välja den. Genom den här förändringen kan, vi snabba upp trafiken samtidigt som boende vid Slottsberget har goda resmöjligheter med buss, säger Johanna Eriksson Eknander.