Peab kontrakteras för Västlänken

Entreprenaden gäller för området Rosenlund i centrala Göteborg. Foto: Trafikverket

Nyligen tilldelades Peab Anläggning AB ett av kontrakten för Västlänkens deletapp Haga. Den del det handlar om är entreprenaden för området Rosenlund i centrala Göteborg.

– Vi har arbetat intensivt med upphandlingar sedan Trafikverket hävde kontraktet med den tidigare entreprenören. Det känns mycket bra att vi nu tilldelat den första av de fem entreprenaderna som ska slutföra etappen Haga, säger Mats Granath, Tf. projektledare på Trafikverket.

Den första av de fem entreprenaderna som handlas upp i Haga är Rosenlund. Rosenlundsentreprenaden är ett av Sveriges mest utmanande anläggningsprojekt; mellan två bergpåslag vid Skattehuset och Haga kyrkoplan, sträcker sig ett 30 meter djupt jordschakt under Rosenlundskanalen. Utöver detta så är byggentreprenaden beläget mitt i kärnan av Haga och stor hänsyn måste tas till omgivningen.

Källa: Trafikverket