Bedrägeribekämpning genom AI och ML förväntas tredubblas på två år

Nästan en av fem som ansvarar för att bekämpa bedrägerier (18 procent) använder redan artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) som verktyg i sitt arbete mot bedrägerier. Foto: emiliano vittoriosi unsplash ai

Användningen av AI och ML för att bekämpa bedrägerier väntas tredubblas de kommande två åren, enligt en studie från ACFE och SAS Institute. Bedragare har också börjat använda tekniken, vilket leder till en teknisk kapprustning. 83 procent av dem som arbetar med bedrägeribekämpning förväntar sig att använda generativ AI inom två år.

För närvarande använder 18 procent AI och ML i bedrägeribekämpning, med ytterligare 32 procent som planerar att göra det inom de närmaste två åren. Detta innebär att användningen av AI och ML för bedrägeribekämpning förväntas nästan tredubblas fram till slutet av 2025. 59 procent av organisationerna förväntar sig öka sina budgetar för bedrägeribekämpning inom de närmaste två åren.

Kapprustning med kriminella

– Tillgången till verktyg som drivs av generativ AI gör dem otroligt farliga i fel händer. Tre av fem organisationer räknar med att öka sina budgetar för bedrägeribekämpning under de kommande två åren. Hur de investerar dessa medel kommer att avgöra vem som tar överhanden i vad som har blivit en teknisk kapprustning med kriminella. Det är en kamp i uppförsbacke när man betänker att företag och organisationer, till skillnad från bedragarna, står inför den extra utmaningen att behöva använda denna teknik på ett etiskt sätt, menar John Gill som är ordförande för Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Rapporten visar också att förmågan att effektivt analysera data för att hitta varningstecken på bedrägeri är ett viktigt verktyg i verktygslådan för bedrägeribekämpning. Mer än 90 procent av organisationerna som deltog i studien använder någon form av dataanalys som en del av sitt arbete för att bekämpa bedrägerier.

– Med den snabba utvecklingen av AI och ML-tekniker står vi inför stora förändringar i hur vi bekämpar bedrägerier. Det är inte längre tillräckligt att bara hålla jämna steg utan vi måste vara ett steg före de kriminella. Detta kräver inte bara investeringar i modern teknik utan även ett utvecklat samarbete mellan finansiella aktörer, myndigheter och teknikleverantörer. Genom att dela kunskaper och resurser kan vi skapa en mer sammanhållen front mot bedrägerier, säger Rasmus Dalsgaard, rådgivare inom bekämpning av finansiell kriminalitet på SAS Institute.

Stephanie Ora som är globalt ansvarig för analys av finansiell brottslighet på SAS Institute håller med: 

– Genom att främja samarbete mellan sektorer förbättrar vi inte bara vår förmåga att upptäcka och förebygga bedrägerier, utan banar även väg för mer innovativa och motståndskraftiga finansiella system. Framtiden både för bedrägeribekämpning och mer långsiktig riskhantering ligger i vår förmåga att nyttja och samarbeta kring nya tekniker. Ett arbete som behöver vägledas av ett gemensamt åtagande att skydda och säkra våra finansiella institutioner, säger Stephanie Ora.