Nytt innovationsprogram för framtidens hållbara miljö och mobilitet

John Hultén och Emma Hult, tillträdande programchef respektive biträdande programchef för Shift2Access Foto: Michael Strömgren Foto: VTI

Shift2Access är ett av fem nyupprättade innovationsprogram som en del av Sveriges tioåriga satsning på att främja hållbar utveckling. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har nyligen tillkännagett sitt beslut om att stödja nytänkande samarbetsprojekt och lösningar inom byggd miljö och mobilitet genom utlysningen Impact Innovation.

Shift2Access är ett av de fem innovationsprogrammen som har tilldelats medel inom denna satsning. Partnerskapet bakom ansökan inkluderar VTI, IQ Samhällsbyggnad, Boverket, Trafikverket, RISE, IVL, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Region Skåne, VREF och initiativet Rådslaget.

När Impact Innovation-programmen är i full gång kommer de att ha en årlig statlig finansiering på en halv miljard kronor, kompletterat med bidrag från näringslivet och andra aktörer i samma omfattning.

Programmet syftar till att utveckla nya lösningar för att främja en framtid med fossilfrihet, inkludering och effektiv resursanvändning i samhället. Det krävs både en övergång till resurseffektivt och cirkulärt samhällsbyggande samt nya perspektiv på mobilitet med konkurrenskraftiga alternativ till privatbilism för att lyckas med denna omställning.

Ansökningsprocessen för Shift2Access har resulterat i ett brett och starkt nätverk av individer och organisationer som kommer att vara aktivt involverade i innovationsprogrammets genomförande.

– Det är mycket glädjande att vi nu med full kraft kan fokusera på sambanden mellan samhällsbyggnad, mobilitet och tillgänglighet. Det krävs för att vi på allvar ska kunna ställa om till ett hållbart, resurseffektivt och inkluderande samhälle som är till för alla, säger Tomas Svensson, generaldirektör vid VTI.

Programkontoret kommer ledas av John Hultén och vice programledare blir Emma Hult.

– Det finns ett stort engagemang för innovation och förändring bland företag, myndigheter och organisationer inom samhällsbyggnad och mobilitet. Impact Innovation ger oss unika möjligheter att arbeta tillsammans för att visa hur vi kan ställa om Sverige, säger John Hultén.

Källa: VTI