Nytt forskningsprojekt "Att sätta pris på vatten"

Hushållen står för 23 % av den totala förbrukningen av dricksvatten i Sverige. I genomsnitt använder varje person i Sverige 138 liter vatten per dygn Foto: Sweden Water research

Rent vatten används i kranen och sedan skickas det ner i avloppet. Många tänker inte på hur detta system fungerar eller om det kan förbättras. Ett nytt forskningsprojekt ska utforska övergången från traditionell linjär vattenanvändning till en mer cirkulär och hållbar modell.

För att vara hållbara med vattenanvändning behöver inte bara teknik utvecklas för återanvändning och återvinning, utan också perspektiv breddas.

– Hur kan vi göra det lönsamt och skapa incitament för fastighetsägare att implementera tekniker som stödjer en mer hållbar vattenanvändning? Det vill vi ta reda på med det här projektet, säger Henrik Aspegren, vd på Sweden Water Research.

b
Henrik Aspegren, vd på Sweden Water Research. Foto: Sweden Water research

Forskningsprojektet "Att sätta pris på vatten" siktar på att identifiera både hinder och möjligheter för att implementera cirkulära tekniker och prissättningsmodeller i större skala.

– Det är dags att ta med samhällsvetenskapliga perspektiv för att utveckla affärsmodeller som både är ekonomiskt genomförbara och främjar hållbart beteende bland konsumenterna, säger Per Hillbur, biträdande professor i miljövetenskap vid Malmö universitet.

b
Per Hillbur, biträdande professor i miljövetenskap vid Malmö universitet. Foto: Sweden Water research

Frågan är komplex och handlar om lagstiftning, samarbete och medvetenhet kring vattentillgång. Cirkulär användning av vatten innebär att återanvända och renas vatten för olika ändamål. Vatten är avgörande för hälsa och samhällsutveckling, även i Sverige där tillgången är begränsad under sommaren.

Forskarna ska undersöka affärsmodeller och främja samarbete mellan vattenbranschen och fastighetssektorn. Projektet finansieras av Sweden Water Research och genomförs av Per Hillbur från Malmö universitet och Anna Thomasson från Copenhagen Business School.

Det här ska forskningsprojektet göra:

  • Kartlägga hinder och möjligheter för cirkulär vattenanvändning inom gällande regelverk
  • Utveckla och testa nya prissättningsmodeller som uppmuntrar till hållbar vattenanvändning
  • Föreslå förändringar i policy och praxis som underlättar för en cirkulär ekonomi inom vattensektorn.

Källa: Sweden Water research