Rekordlåg nivå för persontågens punktlighet

Foto: Mostphotos

Under 2023 sjönk punktligheten för persontåg till rekordlåga nivåer, med endast 87,7 procent av tågen ankomna till slutstationen högst fem minuter efter tidtabell. Det är den sämsta årsnoteringen i Trafikanalys officiella statistik.

Jämfört med 2022 minskade punktligheten med 2,5 procentenheter, och jämfört med 2020, som hade den högsta punktligheten på tio år, var nedgången betydande med 7,2 procentenheter.

Under 2023 ankom endast 58,6 procent av tågen helt enligt tidtabell, en minskning med 5,8 procentenheter jämfört med föregående år. Tåg som anlände högst 15 minuter efter tidtabell utgjorde 96 procent av tågen, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2022. Tåg som anlände högst 60 minuter efter tidtabell utgjorde 99,5 procent av tågen, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år.

Punktligheten var som högst under januari och februari 2023, med 91procent av tågen ankomna till slutstationen högst fem minuter efter tidtabell, medan den var som lägst under december med endast 83,5procent av tågen ankomna i tid. Jämfört med motsvarande månad 2022 försämrades punktligheten under 9 av årets månader, mest under december med 5,3 procentenheter.

b
Andel av de framförda persontågen som anlänt slutstation i tid eller efter olika tidsintervall (RT), per år och månad. Persontåg (totalt) samt uppdelat på kort-, medel- och långdistanståg. Tabell: Trafikanalys