Roslagsbanans nya sträcka in till Stockholm City utreds

Roslagsbanan, Region Stockholm, Foto Gustav Kaiser

Roslagsbanan, som binder samman Vallentuna, Österåker, Täby och Danderyd med Stockholm vid Östra station, planerar att förlängas in mot city som en del av Sverigeförhandlingens storstadspaket. Nu när projektet går vidare till nästa fas har Region Stockholm gett Sweco i uppdrag att utarbeta en järnvägsplan som inkluderar miljökonsekvensbeskrivning och sociala värden för förlängningen. Uppdraget är värt cirka 20 MSEK.

Utbyggnaden är en del av Sverigeförhandlingens storstadspaket och har pågått sedan 2020. Projektet innebär en förlängning av Roslagsbanan från station Universitetet norr om innerstan till T-centralen. Målet är att förbättra förbindelsen mellan nordostkommunerna och centrala Stockholm samtidigt som tunnelbanans röda linje, som redan är överbelastad, får avlastning.

 Detta projekt är en viktig investering i hållbarhet och samhällsnytta, som vi ser fram emot att bidra till. Genom att förbättra tillgängligheten och minska restiderna, kommer vi att se positiva effekter på både miljön och människors vardagsliv. Det är en nyckel för regionens kollektivtrafik och stadsplanering, säger Fredrik Wallner, divisionschef Transport Infrastructure Sweco.

Den nya cirka fyra kilometer långa sträckan av Roslagsbanan inkluderar två nya stationer vid Odenplan och T-centralen. Förslaget innebär också att sträckan Universitetet-Östra station tas bort för att möjliggöra användning av marken för andra ändamål, som bostäder.

Sweco har fått i uppdrag att ta fram en järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Uppdraget påbörjades i januari 2024 och beräknas vara klart i oktober 2026.