Bjerking gör kontroller inför utbyggnad av VA norr om Gävle

För att kunna säkerställa att de befintliga fastigheterna inte skadas av anläggningsarbetena utför Bjerking besiktning av byggnader och vibrationsmätning på omgivande fastigheterna i Åbyggeby. Foto: imani/unsplash

Gästrike Vatten utökar det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp i området norr om Gävle för långsiktig hållbarhet. Teknikkonsultföretaget Bjerking besiktigar byggnader och mäter vibrationer för att skydda befintliga fastigheter. 

Teknikkonsultföretaget gör omgivningskontroller i Åbyggeby åt Gästrike Vatten. De utför en riskanalys för vibrationsalstrande arbeten som schaktning, packning och sprängning, och deras påverkan på omgivande fastigheter i Åbyggeby.

"VA-projekt är kanske en av de vanligaste typerna av uppdrag vi har och denna typ av riskanalys med efterföljande omgivningskontroller har vi utfört många gånger förut", säger Mikael Madeon, uppdragsledare på Bjerking

Bjerking kommer att inspektera fastigheter och utföra vibrationsmätning enligt behov, samt upprätta rapporter. Uppdraget startade sommaren 2023 och förväntas pågå till början av 2026.