Sundsvall logistikpark - Ny transportknutpunkt hyllas i Årets Bygge

Vid de många sprängningarna under projektet har elektroniska kapslar använts för att kunna styra borrhålen i detalj och på så sätt få kontroll över de vibrationer som sker. Fotograf: Thomas Jönsson.

Sundsvall Logistikpark har etablerat en ny transportknutpunkt som inkluderar faciliteter för sjöfart, vägtransport och järnväg. Samtidigt har man framgångsrikt avledt den tunga trafiken från centrala Sundsvall. Projektet har nu blivit nominerat som ett av tre i kategorin Infrastruktur för Årets Bygge 2024.

Byggindustrin, sammanfattar projektet i sin nomineringsartikel:

Sundsvalls gamla kombiterminal låg mitt inne i stan och hade nått sitt kapacitetstak för länge sedan, dessutom behövde den omlokaliseras för att möjliggöra etableringen av Ostkustbanan. När Sundsvall Logistikpark stod färdig hösten 2023 innebar det att kombiterminal, logistikpark och hamn kunde samlokaliseras samtidigt som Sundsvallsborna slapp den tunga trafiken genom stadskärnan.

–Vi tycker att det finns anledning att mätas mot övriga projekt i Sverige i samma dignitet, säger en stolt Thomas Jönsson, projektledare på Sundsvalls kommun.

Entreprenör: Peab Anläggning AB
Beställare: Sundsvall Logistikpark AB
Arkitekt: Andreas Wallström, Skoog Arkitekter
Entreprenadform: Totalentreprenad i utökad samverkan
Totalkostnad:cirka 731 000 000 SEK

Totalt nomineras 18 projekt som färdigställts under 2023. Projekten är uppdelade i sex kategorier – bostäder, hotell och kontor, infrastruktur, industri/logistik/butik, samhällsfastigheter och renovering – med en vinnare i varje kategori, samt en samlad totalvinnare. Likt tidigare år granskas alla projekt utifrån våra fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

Årets Bygge arrangeras av Byggindustrin och Construction Summit. Vinnarna koras den 19 mars på Construction Summit, Sergel Hub i Stockholm.