Årets Bygge 2024 - Hammarängen Skellefteå Södra i Infrastrukturfokus

Biokol har tillverkats av projektets stubbar (avfall) som sedan återplanterats i trädgropar under planteringen. Fotograf: Martin Lundholm.

På en av infarterna till den näst största staden i Västerbotten finns Hammarängen Skellefteå Södra, en plats som fungerar som både logistikområde och testplats för ett brett spektrum av unika och innovativa lösningar. Projektet har nu blivit nominerat i kategorin Infrastruktur för Årets Bygge 2024.

Byggindustrin, sammanfattar projektet i sin nomineringsartikel:

Utan att göra avkall på sanningen kan Hammarängen Skellefteå Södra beskrivas mycket torrt och sakligt; det är helt enkelt ett exploateringsprojekt på 36 hektar för byggnation av industritomter. Men det finns många detaljer som gör att det sättet att beskriva projektet inte gör det rättvisa. Projektets ambitiösa hållbarhetsprogram har innefattat både projektering och produktion och har hela tiden utgått från ett fokus på minimerad klimatpåverkan, biologisk mångfald, social hållbarhet och innovationer.

– I grunden är det väl inte så märkvärdigt i sig. Det är sättet vi gör det på som är roligt, bra och spännande, säger David Nordberg, projektchef på entreprenören Skanska.

Entreprenör: Skanska
Beställare: Skellefteå Kommun
Arkitekt: Tyréns
Entreprenadform: Totalentreprenad med partnering
Totalkostnad: Uppskattad slutkostnad ca 115 mkr. Mindre tilläggsarbeten pågår och projektet är ännu ej slutreglerat.

Totalt nomineras 18 projekt som färdigställts under 2023. Projekten är uppdelade i sex kategorier – bostäder, hotell och kontor, infrastruktur, industri/logistik/butik, samhällsfastigheter och renovering – med en vinnare i varje kategori, samt en samlad totalvinnare. Likt tidigare år granskas alla projekt utifrån våra fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

Årets Bygge arrangeras av Byggindustrin och Construction Summit. Vinnarna koras den 19 mars på Construction Summit, Sergel Hub i Stockholm.