Persontrafiken över Öresund satte rekord under 2023

Rekordmånga personer reste över Öresund under 2023. Foto: karl hornfeldt/unsplash

Under 2023 satte persontrafiken över Öresund rekord med nästan 100 000 dagliga resor, främst genom tågresor. Tre tydliga trender präglade trafiken över sundet enligt Øresundsindex/Trafikstatistik för det fjärde kvartalet 2023 och hela året.

Under fjärde kvartalet 2023 slog antalet pendlarresor över Öresund nytt rekord med 19 351 dagliga resor, det bästa kvartalet mellan 2016-2023. Årligen minskade dock antalet pendlarresor med drygt fyra procent jämfört med 2019.

  • Rekordmånga personresor med bil och tåg över Øresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör.
  • Fortsatt återhämtning för antalet bilar och antalet pendlarresor med kvartals-, månads och dagsrekord under 2023 – men fortsatt en bit kvar till 2019 års nivå.
  • Efter rekordåret 2022 avmattades godstrafiken och kom tillbaka på 2020 års nivå.

– Pendlingen över sundet är en av de tydligaste indikatorerna för integrationen över sundet och det fjärde kvartalet visar på en positiv trend. Det är i dag mer attraktivt än på länge för många svenskar att jobba i Danmark, men också för danskar att bosätta sig i Sverige, säger Berit Vestergaard, försäljnings- och marknadsdirektör på Øresundsbron.

Godstrafiken över Öresund minskade under 2023, med sex procent under fjärde kvartalet till 3 238 enheter per dygn, samma nivå som 2020. Tågresandet återhämtade sig redan under 2022 efter pandemin, och under 2023 ökade antalet tågpassagerare över bron med 15,6 procent jämfört med 2019, med en daglig genomsnittlig resande på 36 464 personer under året.