Stockholm Norvik Hamn tilldelas EU-status

Stockholm Norvik Hamn har nyligen erhållit comprehensive-status enligt EU:s TEN-T-förordning, vilket ger möjlighet att söka EU-stöd för att fortsätta utvecklas som en nod för hållbara transporter och energihubb.

Den nya förordningen förväntas träda i kraft i april 2024 och medför statusförändringar för flera Östersjöhamnar, inklusive Stockholm Norvik Hamn. Denna nya status möjliggör för Stockholms Hamnar att söka finansiering och stöd från EU för att stärka infrastrukturen vid Stockholm Norviks strategiska läge i Östersjön, vilket främjar tillväxt, skapar jobb och underlättar för företag att agera mer hållbart.

– Det är ett välkommet besked att Stockholm Norvik Hamn framöver har en status inom EU:s transportnätverk. I våra utvecklingsprojekt är det viktigt att ha möjlighet att kunna söka extern finansiering och det här beskedet ger oss ytterligare kraft till att bibehålla och utveckla Stockholm Norviks position som en toppmodern hamn för framtiden, säger Magdalena Bosson, vd för Stockholms Hamn.

EU:s TEN-T är en viktig infrastruktur för att utveckla en effektiv och sammanhängande transportnätverk i hela EU, inklusive järnvägar, vattenvägar, vägar, hamnar och flygplatser. Från och med nu kommer en hamns status inom TEN-T att bedömas utifrån dess bidrag till energiomställningen, inte bara baserat på godsmängd och passagerarantal.

– Det är mycket positivt att EU med denna förändring bekräftar hamnarnas viktiga bidrag till energiomställningen. Hamnar idag är mer än bara en del av sjötransportinfrastrukturen. Stockholm Norvik Hamn har potential att bli en strategisk hubb och partner när det gäller Stockholmsregionens utveckling inom bland annat innovation och samhällets omställning till ett hållbart energisystem. De europeiska hamnarna, särskilt de i Östersjön, har sannolikt en avgörande roll i Europas energiomställning, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

EU:s förslag till översyn av TEN-T-förordningen från 2013 ingår i ansträngningarna för effektiv och hållbar mobilitet. Det fokuserar på att öka användningen av järnvägar, närsjöfart och inre vattenvägar för att minska de negativa effekterna av transportsystemet och skapa en klar plan för EU:s transportinfrastruktur fram till 2050.

b
Europeiska transportkorridorer. Bild: Europeiska Unionen/Europeiska Unionen

Källa: STOCKHOLMS HAMN