Regeringens räddningspaket till flyget

Arlanda. Foto: ahmad rihawi/unsplash

Regeringen tillkännager en investering på 1 miljard 35 miljoner kronor till flygsektorn, som kommer att föreslås i vårändringsbudgeten. Målet med investeringen är att minska behovet av betydande avgiftshöjningar för flygbolagen inom GAS-systemet.

– Svensk flygbransch befinner sig i ett mycket känsligt läge. Covid-19-pandemin, höjda bränslepriser och krig och oroligheter i vår omvärld är faktorer som starkt påverkat flyget. Vi ser effekterna av detta, inte minst på svenska flygbolag och inrikesresorna. Den satsning som regeringen i dag aviserar är en del i regeringens strategiska arbete för att stärka luftfartens konkurrenskraft, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Sverige är ett glesbefolkat och avlångt land som är i stort beroende av transporter som gör det smidigt för både människor och företag att resa. Just nu befinner sig flygbolag i ett tufft ekonomiskt läge efter pandemin. Därför är detta miljardtillskott i vårändringsbudgeten viktigt för att fortsatt ha goda kommunikationer i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Det gemensamma avgiftsutjämningssystemet för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS) innebär att samtliga svenska säkerhetsgodkända flygplatsers kostnader för säkerhetskontroll ackumuleras och fördelas per avresande passagerare. Transportstyrelsen fakturerar därefter flygbolagen för kostnaden baserad på antal transporterade passagerare. 

Ett underskott i GAS-systemet har uppstått till följd av att Covid-19-pandemin medförde kraftigt minskad flygtrafik samtidigt som flygplatsernas kostnader för säkerhetskontroller i princip var desamma. 

– Den satsning som Sverigedemokraterna och regeringen presenterar är oerhört viktig för flyget. Sverige är ett avlångt land i Europas utkant och flyget spelar en viktig roll i människors vardag. Det finns många företag runt om i landet där flyget är avgörande för företagens verksamhet. Dessutom är flyget viktigt för de samhällsviktiga transporterna så som ambulansflyg, polisflyg, brandflyg och inte minst ur försvarssynpunkt. Med den satsning som nu genomförs skapar vi förutsättningar för ett väl fungerande flyg även i framtiden, säger Thomas Morell (SD), trafikpolitisk talesperson.

– Sverige är beroende av flyget för att hela landet ska fungera. Svensk flygbransch gick igenom en svår kris under pandemin och de kraftiga avgiftshöjningarna inom GAS-systemet förhindrar att vi åter får ett konkurrenskraftigt flyg. Med den föreslagna satsningen på drygt en miljard underlättar vi för svensk flygbransch och svenska företag och stärker vår beredskap, säger Helena Gellerman (L), infrastrukturpolitisk talesperson. 

Källa: Regeringskansliet