Finlands regering engagerad i bygget av västbanan

Västbanan är en del av stomnätskorridoren mellan Skandinavien och Medelhavet inom det europeiska transportnätverket TEN-T. Foto: VR.Group, Kredit: Soile Laaksonen

Petteri Orpo, Finlands premiärminister, har under en intervju uttalat regeringens åtagande att påbörja byggandet av Västbanan, en ny järnväg som sträcker sig mellan Åbo och Salo samt mellan Esbo och Lojo. Detta projekt, tidigare känt som Åbos 1- timmeståg, är en del av regeringens ambition att förbättra infrastrukturen och anslutningarna mellan västra Finland och huvudstadsregionen.

Orpo betonar att målet för denna regeringsperiod är att inleda byggnationen av båda ändarna av banan, vilket inkluderar en dubbelspårslinje mellan Salo och Åbo samt en spårförbindelse mellan Lojo och Esbo. Dessa sträckor är avsedda att inte bara underlätta lokaltrafik mellan städerna utan också främja utvecklingen i regionen Nyland och påskynda resan från västkusten till huvudstaden.

Projektet har redan inletts vid Åbos ände, där en ny dubbelspårslinje mellan Åbos centralstation och Kuppis station är under konstruktion. Emellertid är planeringen och finansieringen av en direktlinje mellan Salo och Lojo upp till framtida regeringar att besluta om.

Överväldigande utmaning

Trots politisk debatt och en viss opposition mot projektet, understryker Orpo att infrastrukturprojekt såsom vägar, järnvägar och broar alltid väcker starka känslor men ser inte detta som en överväldigande utmaning. Han påpekar att politiska diskussioner är en del av processen men betonar projektets betydelse för regionens utveckling.

Finansiering av Västbanan, ett samarbetsprojekt mellan kommuner och staten, har dock stött på hinder. Kommunerna, inklusive Åbo och Esbo, har krävt att deras andel av kostnaderna minskas på grund av svårigheter i kommunekonomin, medan statens bidrag ökar. Ursprungligen var det tänkt att kommunerna skulle stå för 49 procent och staten för 51 procent av kostnaderna.

TEN-T

Västbanan är en del av stomnätskorridoren mellan Skandinavien och Medelhavet inom det europeiska transportnätverket TEN-T. TEN-T-nätverket syftar till att främja en smidig och sömlös rörlighet för människor och varor i Europa.

Satsningen på västbanan illustrerar regeringens engagemang för att förbättra Finlands transportinfrastruktur och stödja en hållbar utveckling av regionerna.

Källa: Finlands regering/ Yle Uutiset