Malmbanan återupptar godstrafiken igen

Del av det återställda spåret mellan Kopparåsen och Vassijaure Foto: Peter Jonsson

Ungefär två månaders återställningsarbete under svåra väderförhållanden går snart mot sitt slut. Nu kommer godstrafiken att återupptas på Malmbanan efter det att ett tåg spårade ur i Vassijaure.

– Det känns enormt skönt att vi äntligen börjar närma oss mållinjen i detta jätteprojekt. Alla inblandade som jobbat med återställningen har gjort en heroisk insats och slitit i både kyla, snö och stormvindar, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket.

Ett lok med malmvagnar har provkört med varierande hastigheter och last på sträckan för att utvärdera järnvägsanläggningens hållbarhet.

– I samband med dessa testkörningar har gjort kontroller och mätningar av hur järnvägen klarar belastningen. De testerna visar att vi nu kan släppa på godstrafiken på urspårningssträckan, men med restriktioner så som hastighetsnedsättningar för att kunna trafikera under så säkra förhållanden som möjligt, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket.

Ingen persontrafik på sträckan

Beslutet som Trafikverket har tagit om att återuppta trafiken gäller endast godstrafiken. Ingen passagerartrafik kommer att tillåtas på sträckan tills Trafikverket anser att spåret är korrekt justerat. Fortlöpande kontroller och åtgärder kommer att genomföras under olika temperatur- och väderförhållanden under trafikperioden. Prioriterade kontroller och åtgärder kommer att utföras så länge spåret inte är korrekt justerat.

– Vi har inte möjligheten med den snö och is som finns på platsen att inspektera varje detalj av spåret som vi skulle ha gjort i normalfallet vid en ibruktagandebesiktning av järnvägen. En sådan omfattning av besiktning skulle innebära en trafiköppning först i juni. Det är inte ett alternativ för våra operatörer eller för oss. Säkerheten kommer alltid först. När det gäller persontrafiken är den känsligast för störningar, därför kan vi inte tillåta persontrafik ännu. Vi vill inte tvingas till evakueringar där det kan vara långt till närmaste väg, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket.

Källa: Trafikverket