Stor ökning av antalet laddstolpar men 26 000 krävs fortfarande

Rekommendationen från EU bör ligga på 0,1 – alltså max tio bilar per publik laddstolpe. Foto: precious madubuike/unsplash

Riksförbundet M Sverige granskar för sjätte året i rad utbyggnaden av publika laddstolpar. Trots en markant ökning av antalet laddstolpar 2023, med drygt 580 000 laddbara bilar, räcker det fortfarande inte. En tiondel så många publika stolpar behövs, det vill säga 58 000, och trots betydande tillskott saknas fortfarande 26 000 laddstolpar i hela landet.

– Laddstolpar är en grundläggande förutsättning för att kunna köpa och köra en elbil. Det är glädjande att laddstolparna har ökat så kraftigt, men det är fortfarande ett stort gap till vad som är en acceptabel nivå, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

Endast Gotland, Jämtland och Blekinge har tillräckligt med laddstolpar, medan övriga län ligger efter. Blekinge, Gotland och Halland har haft den snabbaste utbyggnadstakten. Blekinge, tidigare långsammast, har nu förbättrat sin situation.

– Antalet laddstolpar i Blekinge har ökat med 145 procent, det är bra jobbat och ett tecken på att våra länsvisa granskningar haft effekt, säger Carl-Erik Stjernvall.

Kommunens roll avgörande

För att göra elbilar tillgängliga krävs satsningar på det offentliga laddnätet, då utbyggnaden i allmännytta, bostadsrättsföreningar och samfälligheter är otillräcklig.

– Många kommuner ligger fortfarande efter och behöver öka takten i utbyggnaden. Alla måste bidra till att underlätta för bilister att ladda sina bilar, säger Carl-Erik Stjernvall.

Undersökningen

Riksförbundet M Sverige har jämfört antalet laddstolpar med laddbara bilar (laddhybrider och elbilar). Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har störst brist på laddstolpar. Stockholm behöver över 13 000 fler laddstolpar för att täcka dagens behov, trots hög utbyggnadstakt.

Stockholm, Uppsala och Södermanlands län har lägst antal laddstolpar i förhållande till de laddbara bilarna. Uppsala län har ökat antalet laddstolpar minst, endast 19 procent. Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg har haft störst ökning av laddbara bilar, likt föregående år.

Källa: M Sverige