Elva svenska projekt föreslås för EU-stöd inom 5G och undervattensinfrastruktur

Projekten har betydelse för utvecklingen av 5G-lösningar i Sverige Foto: frederik lipfert/unsplash

Regeringen har valt att föreslå elva svenska projekt för medfinansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa Digital. Dessa projekt är av stor betydelse för främjandet av 5G-lösningar i Sverige och syftar till att öka redundans, motståndskraft och pålitlighet i den digitala infrastrukturen.

Utöver de elva svenska projekten ger regeringen även sitt stöd till två finländska projekt som bidrar till att stärka Nordens konnektivitet gentemot omvärlden samt att säkra redundans i den digital infrastrukturen i Sveriges närområde.

– I och med detta kommer vi se en förstärkning av 5G-infrastrukturen och implementering av ny teknik inom den offentliga sektorn. Men även en utveckling av undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation som säkrar Sveriges uppkoppling till omvärlden, säger civilminister Erik Slottner.

Sverige och Europa är beroende av en väl fungerade digital infrastruktur. Ökad användning av nya digitala tjänster kräver bättre kapacitet i näten. I takt med att det geopolitiska läget förändrats har även behovet av säker konnektivitet ökat.

De svenska projekten, inklusive projektägare

– 5G4RAILSCAN, Trafikverket
– 5G for North-western European Communities (5GNWEC), Telia Sverige AB
– 5G edge enabled smart communities for green transformation extended (ED5GE extend), Telia Sverige AB
– 5G mobile Healthcare Innovative solutions – part 2 (5GMHI2), Region Stockholm
– 5G-Aurora Healthcare Technology Implementation Initiative (5G-AHTII), Region Västerbotten
– Scania-Pomerania Bypass, Arelion Sweden AB
– Polar Connect – Step 1 (PC1), Vetenskapsrådet
– Sweden to Estonia (SE2EST), Global Connect AB
– Denmark to Poland (DK2PL), Global Connect AB
– Sweden to Denmark (SE2DK), Global Connect AB
– Sweden to Norway (SE2NO), Global Connect AB

De finländska projekten, inklusive projektägare är:
– C-Lion2 Construction (CL2 CONST), Cinia Oy
– Far North Fiber Europe 2 (FNF EUR2), Cinia Oy

Källa: Regeringskansliet