Containersjöfart kommer att fortsätta att ställas inför utmaningar

Störningar i leveranskedjorna är något vi kommer att få leva med lång tid framöver Foto: vidar nordli mathisen/unsplash

Covid var oväntad, men konflikten i Ukraina, spänningarna i Röda havet och torkan vid Panamakanalen är i linje med de geopolitiska förändringar som redan var på gång före pandemin. Forskare som finansierats av Trafikverket och Lighthouse hävdar i en ny rapport om störningar i containersjöfarten att avbrott i leveranskedjorna kommer vara en långsiktig utmaning.

Stora förseningar i tåg, långa köer i snöstorm och inställda flygningar är vanliga rubriker i nyheterna. Det är begripligt eftersom vi alla vet hur tråkigt det är att vänta istället för att komma iväg eller hem. Trots detta verkar förseningar för skepp med livsmedel och andra varor inte få samma uppmärksamhet från nyhetsreportrar. Butikerna är ändå välfyllda, även under pandemin, när vi, av psykologiska skäl snarare än brist på papper, försökte tömma hyllorna på toalettpapper.

Enligt Ceren Altuntas Vural, en forskare vid Chalmers, som tillsammans med kollegor från Göteborgs universitet och RISE har studerat pandemins påverkan på containersjöfarten, påverkades den svenska sjöfarten mest i den inledande fasen av pandemin. Problemen låg främst på personalsidan, där smittorisken gjorde det svårt för många att resa till och från jobbet. Många blev också varslade eller uppsagda när passagerartrafiken drabbades hårt.

Problemen inom containersjöfarten blev mer uppenbara några månader in i pandemin. Fabrikerna i Kina stängdes i början av 2020, vilket resulterade i brist på varor att skicka till USA och Europa. När pandemin spreds sig sjönk efterfrågan kraftigt, och rederierna svarade genom att ställa in avgångar och ta bort överkapacitet. Men när världens ekonomier stimulerades ökade efterfrågan på konsumtionsvaror från Asien snabbt.

Det ledde till kraftigt ökade priser på containerfrakter från Asien och stora problem i hamnar som Los Angeles och Long Beach. Fartyg låg och väntade i veckor, och stora detaljhandelskedjor som IKEA, Walmart och Home Depot chartrade till och med containerfartyg för att få in sina varor i USA via mindre hamnar.

Efter pandemins utbrott har driftstörningar inom containersjöfarten blivit vanliga nyheter internationellt. Forskarna pekar på att klimatförändringar och geopolitiska kriser som torka och krig kommer fortsätta skapa störningar. De betonar vikten av flexibilitet för rederier, som måste vara beredda att hitta alternativa vägar och ha kontroll över hela leveranskedjan. Det kommer att kosta mer, men det anses vara nödvändigt för att undvika att allting stannar upp.