Allvarligt ekonomiskt läge för Värmlandstrafik och Region Värmland

Biljettpriser och biljetter görs om och höjs med anledning av det allvarliga ekonomiska läget. Foto: andy pearce/unsplash

Region Värmland och Värmlandstrafik står inför allvarliga ekonomiska utmaningar på grund av hög inflation och stigande kostnader. Nu vidtas åtgärder för att balansera budgeten.

Bakgrund: Trots ökat resande har kostnadstäckningsgraden minskat med 100 miljoner kronor på två år. För att möta detta ekonomiska tryck görs nu en mängd åtgärder för att få en budget i bättre balans.

Åtgärder för Ekonomisk Balans: För att säkra en hållbar kollektivtrafik genomgår biljettstrukturer och priser justeringar för att öka kostnadstäckningen.

Förändringar för Åldersgruppen 20-25 år:

  • Ungdomskategorin tas bort, och åldersgränsen för Vuxen sänks till 20 år.
  • Minskad giltighetstid på enkelbiljett Tätort

  • Halvårsbiljetten tas bort, ersätts av 30-dagars- eller 365-dagarsbiljetter
  • Enkelbiljetter och periodbiljettpriserna höjs

Källa: Värmlandstrafiken