Ny milstolpe för "Lisedukten"

Sedan en tid tillbaka är det möjligt att gå torrskodd under Mölndalsån. Foto: Trafikverket

Nu är det möjligt att gå torrskodd under Mölndalsån under "Lisedukten". Trafikverket har nyligen genomfört schaktningar 6-7 meter ner i jorden och leran, från båda håll under akvedukten. För att säkerställa stabiliteten används  tre nivåer av stämp och nedersta nivån utgörs av betongstämp.

Innan tunnelbygget påbörjas kommer de att schakta sig ner cirka 20 meter. När de schaktat sig ner till 10 meter kommer de att fylla schaktet med vatten för att fortsätta schakta under vattnet och under Mölndalsån i akvdeukten.

För ett år sedan installerades "Lisedukten", en 300-ton stålkonstruktion, för säker schaktning utan vattenläckage. Akvedukten, som efterliknar naturliga förhållanden, är delvis dold under vattnet med bottensubstrat av grus för att skapa en naturlig åbotten och varierande vattenhastigheter. Detta görs för att påverkan på djurlivet i ån ska bli så liten som möjligt.

b
För att påverka djurlivet i ån så lite som möjligt försöker Trafikverket få akvedukten att efterlikna de naturliga förhållanden som finns på platsen. Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket