Postnord flaggar för ännu färre postutdelningar

Kravet på att leverera post inom två dagar bör ändras till tre dagar, föreslår Postutredningen. Foto: juan encalada/unsplash

Dagarna då svenskarna fick postutdelning två gånger om dagen och en gång på lördagar är avlägsna. Detsamma gäller tiderna då svenskarna associerade uttrycket "som ett brev på posten" med snabb, säker och pålitlig leverans. Nyligen rapporterade DN att Postnord har signalerat att de överväger ytterligare minskning av postutdelningen.

Det har gått två år sedan Postnord införde varannandagsutdelning i maj. Nu anländer brev och försändelser till mottagarens låda varannan vardag, vilket skapar förvirring över när brevlådan bör tömmas. Postutredningen, som presenterades i början på året, föreslår att det nuvarande kravet på att leverera post inom två dagar bör ändras till tre dagar, rapporterar SVT.

Samtidigt vill regeringen utforska möjligheten att göra e-brevlådan obligatorisk. Det skulle innebära att myndigheter, regioner och kommuner är skyldiga att erbjuda elektronisk kommunikation, medan juridiska personer, näringsidkare och privatpersoner måste kunna ta emot digital post. Utvecklingen mot digitala lösningar, främjat av både Postnord och regeringen, underminerar behovet av fysiska brev och försändelser. Med en femdagarsleverans blir en e-brevlåda nästan oundviklig.

För dem som på grund av sjukdom, hög ålder eller bristande digitala färdigheter inte kan ansluta sig till en digital brevlåda, är konsekvenserna ännu oklara. Det är viktigt att beakta att inte alla kan hantera övergången.

Postnords vd, Annemarie Gardshol, föreslår att regeringen ytterligare sänker kraven på postutdelning. Det innebär att 85 procent av breven ska levereras inom tre dagar, och 97 procent inom fem dagar, i kombination med den befintliga varannandagsutdelningen. Detta kan leda till att viktiga brev försenas, med risk för inkasso och Kronofogden, skriver Nya Kristinehamns-Posten.