Mötesplats Vatten återvänder 2025

Vattenmässan. Fotograf: Natalie Greppi

Mötesplats Vatten debuterade på Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg i oktober 2023. Stora delar av vatten- och VA-branschen samlades i tre dagar för att utforska nyckelområden som vattenförsörjning, underhållsskuld, innovation, säkerhet och hållbarhet. Nu står det klart att evenemanget kommer tillbaka nästa år och planeras att äga rum mellan den 21–23 oktober 2025.

Förra årets arrangemang lockade över 6 000 deltagare och hade en slutsåld utställning med 232 utställare. Mötesplatsen adresserar branschens akuta behov, där 560 miljarder kronor behövs investeras fram till 2045. Utmaningarna varierar mellan stora och små kommuner, och förra årets Novusrapport lyfte fram dessa skillnader. Genom samarbete och dialog strävar arrangörerna efter att främja förståelse, kompetensutveckling och rekrytering inom branschen.

– Vi vill skapa den bästa mötesplatsen för hela VA-branschen där Vattenindustrin tar ett ansvar i en förbättrad dialog för ökad förståelse, bättre kompetensutnyttjande men också för att attrahera fler till branschen som är direkt bärande för Sveriges framtid, säger Anette Seger, ordförande Vattenindustrin

– Nya tankar idéer och lösningar har sett dagens ljus på våra mötesplatser där inte allra minst samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv är en viktig grund. Vår nya Mötesplats Vatten är ett utmärkt exempel på detta. Samhället har enorma utmaningar med kompetensförsörjning och infrastrukturen för vatten och VA är eftersläpande, på Mötesplats Vatten diskuteras lösningar och vägar framåt. Nu är vi stolta över att arrangemanget kommer tillbaka 2025, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef, Svenska Mässan Gothia Towers.

Om Vatten2025
Tillsammans med Vattenindustrin siktar Svenska Mässan på att skapa en arena för framtidens vatten- och VA-bransch med 280 utställare. Evenemanget samlar en unik mix av aktörer från offentlig sektor, industri, drift och underhåll, vilket ger möjligheter för kunskapsutbyte och utveckling av nya tekniska och digitala lösningar på alla nivåer.