Genombrott för nya tunnelbanan mellan Järla och centrala Nacka

Visionsbild av Järlas plattform: Region Stockholm/Sweco

Sedan 2020 har tunnelsprängningarna varit en pågående process, där den nya tunnelbanan stegvis har framskridit genom berget. Nu är den sista tunnelsprängningen avslutad, vilket innebär att tunnlarna fullständigt kopplats ihop mellan Järla station och slutstationen Nacka i syd-östra Stockholm.

– Genomslag mellan två stationer är bland våra viktigaste milstolpar. Det är det som är målet med tunnelsprängningarna och en förutsättning för att bygget ska kunna gå in i nästa fas, säger Theresa Millqvist, projektchef för Blå linje till Nacka. 

Vid punkten där tunnlarna möts är det 561 meter till Nacka station och 518 meter till Järla station. Genomslaget markerar också avslutningen på en flerårig period av tunnelsprängningar i områdena Järla och centrala Nacka.

– Vi vet att tunnelsprängningarna periodvis har varit påfrestande för många Nackabor. Därför är det extra roligt att kunna berätta att tunnelsprängningarna nu är klara, från längst österut i Nacka och hela vägen till Finntorp, strax efter vår nya station i Järla,  säger Theresa Millqvist.  

Bergsarbetet är nu avslutat, och sprängningarna fortsätter ovan jord vid Nacka station och i Sickla fram till våren. Det handlar främst om att forma hisschakt och rulltrappsschakt. I centrala Nacka återstår mindre sprängningar för pumpgropar som behövs för vattenhantering från tunnlarnas dränering. Dessa sprängningar är betydligt mindre än de för tunnelutformningen.

Resten av året pågår tunnelsprängningar från Sickla till Nacka och Söderort längs Blå linje från Kungsträdgården.

Efter tunnelsprängningarna börjar betongarbetet och olika mark- och VA-arbeten. Inuti tunnlarna förbereds för installationer, och sedan byggs strukturer ovan och under jord. Spår, elektriska system och tekniska installationer installeras och testas innan tunnelbanan planeras att vara i drift år 2030.

Källa: Region Stockholm