Jernhusen når 100% grön finansiering inför storskaliga infrastrukturprojekt

Fotograf: Peter Phillips.

Jernhusen, det statliga fastighetsbolaget, har nått en viktig milstolpe genom att säkra 100% grön finansiering för sina projekt. Bolaget står inför omfattande infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt i modern tid, där tågresandet förväntas öka med 50% under de kommande tjugo åren.

För att möta detta behov på ett hållbart sätt har Jernhusen som mål att uppnå klimatneutralitet år 2045. Genom att säkerställa grön och hållbar finansiering tar bolaget ett avgörande steg mot detta mål. Jernhusens gröna finansieringsramverk, som är anpassat till EU-taxonomins krav och European Green Bond Standard, har granskats av CICERO Shades of Green och fått högsta betyg samt erkännande för bolagsstyrning.