Ett steg framåt för Förbifart Skellefteå

En ny sträckning av E4 runt Skellefteå ska byggas för att möta befolkningstillväxten och förbättra tillgänglighet, kapacitet, säkerhet och luftmiljö. Fotograf: Jonas Westling

Tyréns har fått uppdraget av Trafikverket att genomföra lokaliseringsutredning, planering och projektion av E4-förbifart Skellefteå med betoning på hållbarhet. Projektet förväntas pågå fram till 2027 och har ett ordervärde på cirka 130 miljoner kronor.

Den nya sträckningen av E4 runt Skellefteå planeras för att möta befolkningstillväxten och förbättra tillgänglighet, kapacitet, säkerhet och luftmiljö. Med ett starkt fokus på hållbarhet förväntas projektet också främja tillväxten i Skellefteå och stärka dess position som en central nod i de nationella logistiklederna.

Företagets uppdrag inkluderar att utarbeta en vägplan som omfattar lokaliseringsutredning och tillstånd för mötesfri väg, trafikplatser samt 10-15 broar, inklusive en ny bro över Skellefteå älv.

"Projektet är av stor nationell betydelse och markerar en viktig milstolpe för både Sverige och Skellefteå – i en region med fokus på den industriella gröna omställningen. Vi ser fram emot att möta projektets utmanande hållbarhetsmål att upprätthålla och stärka sociala, kulturella och ekologiska funktioner i landskapet", säger Patrik Kjellgren, affärschef Väg och Järnväg nord på Tyréns.

Konsultföretaget kommer att tillhandahålla en uppsättning tjänster och kompetenser inom projektet, inklusive uppdragsledning, markförhandling, väg- och broprojektering, miljöutredningar och hållbarhetssakkunnighet.