Nya steg mot Malmös framtid som koldioxidhub

Malmögruppen. Foto: Uniper

CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav och Uniper har undertecknat ett samarbetsavtal för att skapa en koldioxid-hubb i Malmö inom ramen för det regionala projektet Carbon Network South Sweden, CNetSS. Syftet är att genomföra förstudier för ett mellanlager i Norra hamnen.

CNetSS, ett samarbetsprojekt mellan ledande energi- och infrastrukturaktörer, påbörjades 2022 för att gemensamt arbeta med infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid.

Efter att ha identifierat Malmö som den mest lämpliga platsen för mellanlagring, går nu CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav och Uniper framåt med lokala förberedelser i Malmö.

Samarbetsparterna har enats om att utveckla en infrastruktur i Malmö för mellanlagring av koldioxid, vilket fungerar som ett steg innan vidare transport eller permanent förvaring. Målet är att främja Malmö och Skåne som en attraktiv region för industriell utveckling och erbjuda en kostnadseffektiv logistiklösning för koldioxidavskiljning.

De fem aktörerna strävar efter att hitta storskalsfördelar för att sänka kostnader och realisera infrastrukturen, inklusive yta och placering för mellanlagring, rörtransport, mottagningsanläggningar, förvätskningsanläggning och utlastning för transport.

Samarbetsavtalet, signerat på E.ONs kontor, markerar en viktig milstolpe för företagen och regionens satsning på innovativa lösningar för koldioxidhantering och hållbar utveckling. Målet är att mellanlagret ska vara klart 2028 och förvätskningsanläggningen 2030.