Trafiken på E6 återupptas under slutet av 2024

Skredområde E6 Foto: Trafikverket

Efter omfattande geotekniska undersökningar har Trafikverket fastställt lämplig metod för att återuppbygga E6 i Stenungsund efter skredet. Målet är att öppna vägen igen mellan tidig höst och årsskiftet, men utmaningarna i området, inklusive komplexa geotekniska förhållanden och olika faktorer som påverkar stabilitet, gör tidsplaneringen svårbedömd.

– Nu när vi har en mer detaljerad plan för vilken grundläggningsmetod vi ska använda kan vi också bättre beräkna tid för återuppbyggnaden av E6, säger Daniel Svensson som är projektchef på Trafikverket.

Området kring den raserade delen av E6 är komplicerat med olika utmaningar på grund av faktorer som stabilitet, jordens hållfastighet, vattentryck, tid, kostnad och miljöpåverkan. Skredet förstörde viktig infrastruktur inklusive motorväg, på- och avfartsramper samt närliggande områden och ledde även till omfattande skador på andra byggnader och vattendrag väster om E6. Första steget är att lägga grunden för vägen. På grund av de speciella förutsättningarna i skredområdet kommer två olika metoder att användas, särskilt i den norra och södra delen av den skadade sträckan av E6.

– I den norra delen kommer vi att använda en metod med lättfyllnad och i den södra delen, där jorden är mer omrörd, kommer vi att använda en metod av djupstabilisering i form av kalkcementpelare, säger projektchef Daniel Svensson.

Planen är att E6 ska vara fullständigt återuppbyggd vid årsskiftet 2024-2025. De utmanande förhållandena gör dock att tidsramen är svår att fastställa exakt, och Trafikverket strävar därför efter att kunna öppna för trafik på E6 någon gång mellan tidig höst och årsskiftet.

Kostnaderna för återställandet är fortfarande osäkra eftersom projektet är komplicerat och befinner sig tidigt i produktionen. Det finns flera osäkerhetsmoment kvar. Kostnadsberäkningarna inkluderar återuppbyggnad av E6 samt åtgärder på omledningsvägarna.

Trafiken på E6 kommer fortsatt att dirigeras till omledningsvägarna, särskilt till den angivna E45, som är säkrare och har högre kapacitet.

b
Trafikverkets plan är att E6 ska vara fullständigt återuppbyggd vid årsskiftet 2024-2025. Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket