SL begär att tingsrätten ska förbjuda staden att genomföra pålningsarbeten

Det finns just nu inga vinnare i den här konflikten. SL anser att de agerar nu för att minimera skada, ytterst för våra resenärer och för kollektivtrafiken i stort. Foto: carl nenzen loven, unsplash

Region Stockholm har, via SL, lämnat in en ansökan om stämning samt säkerhetsåtgärd till Stockholms tingsrätt. Yrkandet om säkerhetsåtgärd innebär att SL begär att tingsrätten ska förbjuda staden att genomföra pålningsarbeten tills domen i stämningsansökan vunnit laga kraft. Regionen yrkar också på att säkerhetsåtgärden ska gälla omedelbart. Själva stämningsansökan avser i första hand avtalsbrott.

Ansökan om säkerhetsåtgärd är regionens och SL:s sista möjlighet att hindra de pålningsarbeten som stoppar tunnelbanetrafiken i nästa vecka. De har tidigare meddelat att pålningen leder till sådana risker att trafiken måste stoppas av säkerhetsskäl. De agerar utifrån sin ståndpunkt att staden inte har avtalsrätt att med sina arbeten riskera skada på tunnelbanans anläggning.

Den uppkomna situationen, och de konsekvenser den för med sig för stockholmarna är djupt beklaglig, skriver de. SL vill inte stoppa bygget av en cykelbro, utan att metoden för grundläggning ändras. Vi hoppas på att tillsammans med Stockholms stad kunna arbeta fram en gemensam lösning som inte äventyrar trafiksäkerheten.

– Det här är just nu en konflikt utan vinnare, säger David Lagneholm, förvaltningschef vid trafikförvaltningen och vd för SL. Vi måste ta vårt säkerhetsansvar fullt ut, och önskar en lösning där både cykel och kollektivtrafik får plats.

Varför stämmer vi Stockholm stad?

Den akuta anledningen är att vi begär att tingsrätten ska förbjuda staden att börja påla. SL grundar sin stämningsansökan på att staden bryter mot vårt gemensamma avtal om hur bygget i och kring Slussen ska ske.

I botten gör staden och SL olika tolkningar av vilka konsekvenser det planerade bygget kan få. Parterna konstaterar båda att byggena riskerar att orsaka sättningar i bron. Däremot värderar SL konsekvenserna av sättningarna och vilken skada de kan medföra olika. SL, som har strikt ansvar för trafiksäkerheten gör bedömningen att konsekvenserna är så allvarliga att vi inte kan acceptera arbetena och att de måste stänga av trafiken om de genomförs.

Vad händer om tingsrätten inte hörsammar vår begäran?

Om tingsrätten inte hörsammar deras begäran om säkerhetsåtgärd kommer de planerade pålningarna att genomföras, med omfattande trafikstörningar som följd. Frågan om avtalsbrott kommer att prövas i särskild ordning.