Flygandet minskar snabbt: "Sverige unikt"

Statliga Swedavia, som driver de större flygplatserna i Sverige, har tidigare meddelat att antalet passagerare minskade med fyra procent i fjol. Motsvarande siffra för de mindre flygplatserna är tio procent, eller 275 000 personer. Vissa flygplatser, som Jönköping, Karlstad, Skellefteå och Mora har tappat mellan 30 och 40 procent.

I de fallen beror tappet på att flygbolag helt eller delvis lämnat flygplatsen, medan utvecklingen i hela landet enligt Peter Larsson har två andra huvudskäl: flygskatt och klimatdebatt.

Anställda på kommuner och företag blir uppmanade att inte flyga i arbetet av klimatskäl. Då påpekar vi att man kan välja att betala för att ens egen resa ska göras med biobränsle, men det är få som vet om det, säger Peter Larsson.

Flyget ökar internationellt

Samtidigt beräknar den internationella branschorganisationen IATA att antalet flygresenärer kommer att fördubblas mellan 2016 och 2035. En stor anledning är den växande medelklassen i länder som Kina, Indien och Indonesien.

Internationellt finns framtiden i flyget, Sverige är närmast unikt med vårt minskade flygande. I våra grannländer subventionerar staten mindre flygplatser så att de kan hålla öppet, säger Peter Larsson.

Flera flygplatser har stängt

TT: Om utvecklingen fortsätter, kommer svenska flygplatser tvingas stänga?

Jag är rädd för det. Våra ägare, kommuner och regioner, är stryktåliga men flera flygplatser har lagts ner under de senaste åren och jag är rädd att fler kommer att gå den vägen. Minst drabbas värst, säger Peter Larsson.

TT: Vad blir konsekvensen om flygplatser stänger ner?

Vi är ett glesbefolkat land och på många orter finns inget rimligt alternativ om man exempelvis ska till Stockholm över dagen. Jag har pratat med företagare som överväger att flytta till Stockholm från mindre orter, när det inte går att ta sig dit med flyg för exempelvis kundmöten. Flygförbindelser ligger högt upp på prioriteringslistan när bolag väljer var de ska etablera sig.