Återförstatligande av järnvägsunderhållet kan medföra en kostnadsökning på en miljard

Trafikverkets inköp av entreprenadupphandlingar gällande underhåll uppgick i fjol till 8,16 miljarder kronor. Foto: Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörerna

Trafikverkets inköp av entreprenadupphandlingar för underhåll låg förra året på 8,16 miljarder kronor. Enligt en ny rapport från Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, och Byggföretagen skulle samma underhåll kosta en extra miljard utan konkurrensutsättning.

– Det är av största vikt att det angelägna järnvägsunderhållet sker resurseffektivt och med respekt för skattepengarna. Ett återförstatligande skulle medföra en kostnadsökning om en miljard vilket exempelvis motsvarar byte av 200 spårväxlar, säger Stefan Gustavsson, vd Infranord.

Sveriges Radio rapporterade nyligen att slitna spårväxlar, planerade att bytas för 10 år sedan, har fått lägre prioritet av Trafikverket på grund av andra åtgärder. Det behövs flexibilitet inom kontrakten för att införa effektivare arbetsmetoder och ny teknik för järnvägsunderhåll.

– Järnvägsunderhållet kan inte slarvas bort i administrativt krångel och ineffektiva åtgärder. Det krävs en politisk borgfred om underhållets organisation. Nu behövs fler innovativa entreprenörer ute i spåren, inte färre, säger Catharina Elmsäter- Svärd vd Byggföretagen.

Kostnaden för att återställa järnvägssystemet till en lägsta acceptabel standard uppskattas av Svenskt Näringsliv till 37 miljarder kronor.