Tågtrafiksproblem Stockholm-Karlstad ger dominoeffekt

Den nya starten av trafikåterupptagning mellan Karlstad och Stockholm stötte på inledande problem, särskilt med inställda snabbtågsavgångar. Foto: erik odiin/unsplash

SJ:s fulla trafikåterupptagning mellan Karlstad och Stockholm i december efter flera års banarbete har stött på problem, enligt Nya Wermlands-Tidningen. Martina Nord, SJ:s presskommunikatör, beskriver situationen som en dominoeffekt.

Den 10 december återupptogs full trafik på sträckan, en händelse som tidigare annonserats av SJ i flera annonser, rapporterade Nya Wermlands-Tidningen. Efter nästan sex år av problem på grund av banarbetet var förhoppningen en "nynynystart", enligt SJ:s affärschef Martin Drakenberg.

Men den nya starten mötte inledande problem, särskilt med inställda snabbtågsavgångar. Bara den 13 december ställdes fyra avgångar in, enligt Nya Wermlands-Tidningen. Enligt Martina Nord orsakades detta av flera faktorer, inklusive fordonsbrist och tekniska problem vid Jernhusets avisningsanläggning.

Underleverantörer som sköter tågens underhåll upplever personalbrist, vilket också påverkar tågtrafiken. Dessutom har anläggningen för avisning haft tekniska fel efter det omfattande vintervädret i november.

Dessa problem har skapat en dominoeffekt som har påverkat resenärerna, även om SJ arbetar för att minimera störningarna. Martina Nord betonar att de aktivt löser situationen för att minimera påverkan på jultrafiken, men en viss reducering kan fortsatt förekomma.

Källa: Nya Wermlands Tidningen