Malmbanans broar ska testas

Malmbanan, en av Sveriges mest trafikerade järnvägar som hanterar persontåg, godståg och malmlaster från Malmberget, Svappavaara och Kiruna till Narvik och Luleå, följs av en plan att öka axeltrycket för att möjliggöra ökad lastkapacitet på tågen.

Forskare från Luleå tekniska universitet har tagit på sig ansvaret att undersöka hur väl broarna längs den 50 mil långa sträckan klarar av den ökade belastningen.

För att säkerställa att Malmbanans broar klarar den ökade belastningen genomgår en omfattande utvärdering vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Trafikverket och LKAB. Forskarna planerar en fullskalig provning av en trågbro i universitetets laboratorium med ett detaljerat belastningsprogram och noggrann övervakning. Insamlad data kommer att analyseras för att kalibrera analytiska, numeriska och avancerade datormodeller. Detta kommer att möjliggöra prognoser för kapacitet och livslängd för de befintliga trågbroarna på Malmbanan, vilka utgör ungefär hälften av de totala broarna (omkring 60 stycken).

Källa: Luleå tekniska universitet