Besparingsåtgärder medför förändringar i Värmlandstrafiken

Tåg i vintrigt landskap Foto: Värmlandstrafik

Resandet med Värmlandstrafik ökar stadigt och är nästan uppe i samma nivåer som innan pandemin. Men kollektivtrafikens ekonomi är starkt påverkad av det rådande ekonomiska läget, vilket medför förändringar i samband med besparingsåtgärder.

Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget som Värmlandstrafik och Region Värmland befinner sig i görs nu flera ändringar i trafiken. Resenärerna kommer nu att kunna resa med fler tågavgångar med Västtrafiks Västtåg/SJ mellan Säffle och Åmål men parallellt med att tågtrafiken ökar mellan Säffle och Åmål kommer även antalet bussavgångar minskas på samma sträcka.

Två avgångar på linje 74 Fryksdalsbanan tas bort:

  • Tåget klockan 18:44 från Karlstad (preliminär tid).
  • Tåget 19:06 från Torsby (preliminär tid).

På prov kommer alla linjens avgångar att stanna i Edsbjörke.

Källa: Värmlandstrafik