EU-kommissionens nya förslag ger passagerarna bättre rättigheter

EU-lagstiftningen är förvisso bra, men många resenärer får ändå problem eftersom reglerna inte alltid följs. De föreslagna ändringarna av resereglerna ska förbättra tillsynsmekanismerna och reglerna för ersättning till flygpassagerare. Foto: gerrie van der walt/unsplash

EU-kommissionen planerar att förstärka passagerarnas rättigheter. EU är i nuläget det enda området i världen som har regler för passagerares rättigheter som gäller både flyg, tåg, båtar och bussar.

Trots den befintliga EU-lagstiftningen upplever många resenärer problem då reglerna inte alltid följs. De föreslagna förändringarna av resereglerna syftar till att förbättra tillsynen och reglerna för ersättning till flygpassagerare.

Några av de föreslagna förbättringarna i den uppdaterade förordningen för passagerares rättigheter och paketresedirektivet innebär:

  • Personer med funktionsnedsättning som tvingas ha en ledsagare när de flyger ska ha rätt till gratis resa för ledsagaren.
  • Klarare ansvarsfördelning mellan transportbolaget och mellanhänder som säljer flygbiljetter via resebyråer för att underlätta för passagerarna.
  • Förbättrad information och skydd för passagerare som reser med olika transportsätt under en och samma resa.
  • Begränsning på förskottsbetalningar för paketresor till högst 25 procent av priset upp till 28 dagar innan avresa.
  • Skydd för passagerare som erhåller värdecheckar som återbetalning och försäkring mot insolvens hos reseföretaget.
  • Bekräftelse av rätten till återbetalning inom 14 dagar.

Kommissionen föreslår även skapandet av ett gemensamt europeiskt dataområde för mobilitet för att underlätta tillgång till och delning av transportdata för både företag och passagerare. Syftet med de nya reglerna är att uppmuntra EU-länderna att proaktivt övervaka och hantera eventuella problem inom resesektorn, inte enbart reagera på klagomål. Om förslaget antas kan kommissionen be EU-länderna att agera vid behov för att utreda och lösa eventuella problem.

Källa: Europiska kommissionen